ÜTI doktorantide ja juhendajate talvekoolist Laulasmaal

23.-24. jaanuaril 2020 toimunud talvekool oli mitmes mõttes erakordne - idee kasvas välja doktoriõppe 2019. a ümarlaudade aruteludest. Doktorantidest ja juhendajatest osalejad olid kõigilt ÜTI neljalt doktoriõppekavalt ning tagasisidestajatena-grupimoderaatoritena andsid suure panuse ÜTI noored teadlased.

pilt

Laulasmaal toimunud talvekoolis oliosalejaid kokku 35, kellest 22 doktorandid – igaüks tegi ettekande oma uurimistöö teemal - lähtuvalt käesolevast doktoriõppe etapist. Esimese kursuse doktorandid näiteks tutvustasid oma teoreetilist raamistikku või esimese etapi kogutud, analüüsitud andmeid. Doktoriõppes kaugemale jõudnud andsid ülevaate viimati valminud teadusartiklist või tegid kogu oma uurimistööst ülevaate-ettekande nö eelkaitsmiseks valmistumise „kondiproovina“. Selline formaat andis „vanema kursuse“ doktorantidele võimaluse jagada oma kogemusi noorematega ning samuti tekkis põnevaid arutelusid erinevate distsipliinide ja koolkondade pinnalt. Sotsioloog püüdis mõista riigiteadlast, demograaf sotsiaaltöö doktoranti ja vastupidi. Ettekannete lõpus andsid doktorandid ülevaate oma progressist – raskustest ja õnnestumistest ning 2020. aasta plaanidest.

Lisaks ettekandesessioonidele pakkusid vaheldust grupimoderaatorite kogemusvahetuse paneeldiskussioon, ühised pausid ja koos õhtune vaba aja veetmine. ÜTI doktorantide ja juhendajate talvekool leidis aset esmakordselt, saades osalejate poolt sooja tagasiside osaliseks – oodatakse talvekooli kujunemist üheks ÜTI traditsiooniks. Head soovitused veelgi parema korralduse osas võtame teadmiseks ja rakendame järgmisel korral ellu. Täname gruppe modereerinud kolleege – Kadri Aavikut, Leen Rahnut, Mariann Märtsinit ja Tõnis Saartsi. Samuti Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli ning Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli - talvekooli elluviimist rahastas TLU TEE Astra projekt tegevuste D42 ja D44 kaudu. Eriline tänu korraldusmeeskonda eest vedanud professor Merike Sisaskile.

Üritust korraldasid Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool ning Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool, finantseeris Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja").

image