Ühiskonnateaduste blogi

ÜTI muutub aina rahvusvahelisemaks

Erasmus2Erasmus ürituse plakat

V

õib öelda, et välisvastuvõtt käesolevaks õppeaastaks kulges edukalt. Sel sügisel alustab ühiskonnateaduste instituudis bakalaureuse- ja magistriõppe kavadel 171 värsket välistudengit viiel ingliskeelsel õppekaval. Bakalaureuseõppes hakkab tudeerima 120 üliõpilast. 45 neist alustavad õigusteaduses, 50 poliitikas ja valitsemises ja 25 Liberal Arts erialal. Magistriõppes alustavaid üliõpilasi on kokku 51, nendest 30 rahvusvaheliste suhete suunal ning 21 sotsiaalses ettevõtluses.

 

Avaldusi meie võõrkeelsetele programmidele laekus kokku 632. Sarnaselt eelmiste aastatega on kõige populaarsemaks erialaks jätkuvalt poliitika ja valitsemine, kuhu esitas oma avalduse 207 kandidaati. Riigiti on kõige suurem huvi meie ingliskeelsete programmide vastu Nigeeria ning Bangladeshi kodanikel, kellelt kogunes avaldusi vastavalt 221 ja 88. Bangladeshist ei jäänud kaugele maha ka Soome, kelle elanikest esitas meil õppima asumiseks oma avalduse 79 kandidaati. Lisaks eelmainitud riikidele lisandub sel õppeaastal tudengeid veel sellistest maadest nagu Ukraina, Venemaa, Gruusia, India, Pakistan, Kasahstan, Aserbaidžaan, Egiptus, USA, Mehhiko, Hiina, Jaapan, Sri Lanka, Filipiinid, Ecuador, Brasiilia, Saksamaa, Šveits, Hispaania, Kreeka ning mitmetest teistest riikidest.

 

Ka eestlaste seas on mitmeid huvilisi meie ingliskeelsetele õppekavadele: kandideerinud 24-st eestlasest alustab sügisel oma õpinguid 13 tudengit. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühiskonnateaduste instituut on võtnud tugeva kursi rahvusvahelistumise suunas ning meie loengutes kohtuvad tudengid üle terve maailma.

 

Erasmus+ programmi raames semestriks või kaheks ühiskonnateaduste instituuti õppima tulnud väliskülalisüliõpilasi on käesoleval õppeaastal kokku 59, mis on 18 võrra vähem kui eelmisel aastal. Langustendents on aga taotluslik, kuna ülikooliüleselt ongi hetkel eesmärgiks vähendada sissetulevate vahetustudengite arvu ning suurendada väljaminevate omi. Meie instituudist välismaale õppima suunduvaid tudengeid on praeguse seisuga 20, mis on küll hea, kuid mitte suurepärane näitaja. Eelmine õppeaasta oli väljaminevaid vahetusõpilasi kokku 26, seega on eesmärgiks septembris toimuva Erasmus+ järelkonkursiga leida veel vähemalt 10 välisõpingutest huvitatud üliõpilast.

 

Siinkohal kasutan võimalust pöörduda kõikide õppejõude poole, et te tutvustaksite põgusalt Erasmus+ programmi oma uutele tudengitele ning julgustaksite neid kandideerima. Tudengite võimalus elada ja õppida mõnes teises riigis on midagi, mida peaksime pooldama ning mida võiks vähemalt korra elus kogeda iga üliõpilane. Vahetusõpingutele saab kandideerida 15-25. septembril ning soovijatel tuleks lisainformatsiooni saamiseks võtta kõigepealt ühendust minuga.

 

Omalt poolt soovin kõigile ühiskonnateaduste instituudi liikmetele edukat uue õppeaasta algust ning mõistmist ja kannatlikku meelt!