ÜTI üliõpilased külastasid riigiinstitutsioone

Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi haldus- ja ärikorralduse ning riigiteaduste eriala üliõpilased külastasid detsembris seminar-praktikumi raames Vabariigi Valitsust, Riigikogu ja Rahandusministeeriumi. Külastuse eestvedajaks oli õppejõud Sulev Lääne. Päev oli sisukas, täis arutelu ja ettekandeid ning igas asutuses ootas soe vastuvõtt.

riigikogu külastus

Hommik algas Stenbocki majas, kus tudengid võttis vastu peaministri nõunik Riho Kangur. Nõunik  andis sisuka ülevaate peaministri tegevustest, Riigikantselei funktsioonidest ja kohast täidesaatva võimu mehhanismis, Vabariigi Valitsuse istungitest ja kabinetinõupidamistest ning valitsuse töökorraldusest. Tudengitele oli korraldatud ka ringkäik Stenbocki majas, mille käigus tutvuti ruumidega, kus Vabariigi Valitsus tööd teeb. Tähelepanuväärsemad neist olid istungite saal, Terrase saal ja pressiruum. Jooksvalt said üliõpilased esitada küsimusi millele peaministri nõunik lahkelt vastas.
 inimesed
Tudengid istungite saalis
 

inimesed

Üliõpilane Arne Puhlov peaministri kabinetis

Olles saanud ülevaate valitsuse tööst liikusime edasi Riigikokku, kus meid võttis vastu Riigikogu liige ja riigireformi probleemikomisjoni esimees Tanel Talve. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ruumides räägiti meile riigireformi vajalikkusest ja eesmärkidest ning samuti selle välja töötamise põhimõtetest ja seonduvatest probleemidest. Lisaks saime põgusa sissevaate Riigikogu liikme igapäeva töösse – kuidas toimub koostöös saadikute ja fraktsioonide vahel, kuidas saavutada kompromisse jpm. Osalejate hulgas oli selle teema vastu suur huvi ning palju küsimusi millele Tanel Talve ka meeleldi vastas. Seejärel viis kiid Riigikogus läbi ekskursiooni, kus tutvustas hoonestiku olulisemaid ruume ning loomulikult rääkis lühidalt ka selle ajaloost.

Päeva viimane osa möödus Rahandusministeeriumis, kus meid võttis vastu riigihalduse minister Janek Mäggi ja avaliku halduse ja -teenistuse osakonna juhataja Marlen Piskunov. Minister tutvustas lühidalt oma vastutusala ja seletas pikemalt, kui keeruline on ministril õigeid otsuseid vastu võtta. Lisaks kuulsime demokraatia tähenduse ja väärtuste teisenemisest aja jooksul. Viimase blokina tutvustas Marlen Piskunov riigihalduse- ja riigi personalipoliitikat, sealhulgas avaliku teenistuse ja ametnike osatähtsust riigis. Kokkuvõttes oli päev üliõpilaste jaoks sisutihe ja informatsioonirohke.

inimesed

Riigihalduse minister rääkimas enda vastusalast

Ivari Laar: Minu jaoks oli päev üsna huvitav, sest sai välja tulla tavapärasest õpperutiinist ning näha ja kuulda reaalis seda, mida tavaliselt õpime loengus istudes. Praktikum andis hea ülevaate ametniku tööst, mis on ju halduse- ja ärikorralduse üliõpilaste jaoks potentsiaalne ametikoht. Saadud informatsioon täiendas olulist siiamaani õpitut ning kinnistas juba olemasolevaid teadmisi. Näiteks sain täiendavaid teadmisi haldusministri erinevusest ja rollist rahandusministeeriumis. Samuti oli põnev tutvuda tähtsamate riigiinstitutsioonide ruumidega ja kohtuda poliitikutega, mida iga päev teha ei saa. Kokkuvõttes avaldas praktikum silmaringi ja minu meelest võiks selliseid ettevõtmisi rohkemgi korraldada, mis muudavad muidu väga teoreetilise õppeaine märksa praktilisemaks.

Teksti autorid on Ivari Laar ja Arne Puhlov, ÜTI haldus- ja ärikorralduse 2. õppeaasta üliõpilased.