Teadus

Platvormimajanduse mõju uuriv projekt PLUS alustas tööd

Bologna Ülikoolis toimus 31. jaanuaril ja 1. veebruaril projekti „Platvormtööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng“ (PLUS) avakohtumine.

teadus

Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi raames rahastatavat 3-aastast projekti juhib Bologna Ülikool ja selle üheks partneriks on TLÜ Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus.

PLUS projekt tegeleb platvormimajanduse mõjuga töö olemusele, töötajate heaolule ja sotsiaalkaitsele. Platvormimajandus on esile kerkimas keskse sektorina nii digitaalsete tehnoloogiate, investeeringute kui ka uute töökohtade loomise osas. PLUS-i raames analüüsitakse nelja platvormi (AirBnb, Deliveroo, Helpling ja Uber) toimimist seitsmes Euroopa linnas (Barcelona, Berliin, Bologna, Lissabon, London, Pariis ja Tallinn). Projekti eesmärk on visandada pilt platvormimajandusega kaasnevatest muutustest ja pakkuda välja lähenemine, mis analüüsib nende muutuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning aitab kujundada kaasavamaid poliitikaid. Sel viisil panustab PLUS projekt tööjõu digitaliseerumise mõistmisesse ning sellega seotud väljakutsetega toimetulekusse.

Projekti koduleht on koostamisel, aga seni saab täpsemalt PLUS-i kohta lugeda siit.