Ühiskonnateaduste blogi

Vunki mano pilootprojektiga otsitakse Võrumaal viise, kuidas kogukonnale paremaid teenuseid pakkuda

Oktoobri alguses toimusid Vastseliinas Vunki mano loometalgud, kus ligi 100 inimest arendas kohalikku elu edendavaid ideid.

loometalgud

Nädalavahetuse jooksul tehti tööd kümne erineva ideega, mille lahendused kanti pühapäeval ette ja mille hulgast valis žürii elluviimiseks kõige küpsemad.
Vastseliina Loometalgud on osa Võrumaal aset leidvast pilootprojektist Vunki mano, mille käigus otsitakse ideid ja lahendusi siinse elu paremaks muutmiseks ning kasutatakse tehnoloogiamaailmast tuntud häkatoni* meetodit, et katsetada selle sobivust ka kogukonnapõhiste teenuste arendamiseks.

Vunki Mano puhul on tegemist osaga laiemast üle-euroopalisest projektist CoSIE (Co- creation of Service Innovations in Europe), mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlike teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond. Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492). Eestis on projektipartneriteks Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste
instituudi sotsiaalkaitse akadeemiline suund, Võrumaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Helpific.

Loometalgutel saavad Võrumaa elu muutvate ideede omanikud kaasata oma meeskonda eksperte ja muid abilisi, et ideealgeid üheskoos edasi arendada ja toimivate lahendusteni jõuda. Osalema on oodatud ideed, mis muudavad kohalike inimeste elu läbi innovaatiliste lahenduste mugavamaks ja paremaks. Häkatonile oodatakse lisaks ideede esitajatele osalema kõiki huvilisi! Lisaks ootame kogukondade esindajaid, ametnikke ja eksperte, kes on valmis liituma endale sobiva meeskonnaga ning tegelema välja käidud ideede arendamisega. Vunki mano projekti elluviijad on Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Viimane ongi heaks näiteks sellest, kuidas on võimalik tuua uuenduslikud lahendused kogukonna igapäevaellu ning seeläbi kogukondlikku elu parandada ning kokku tuua: Tallinnas on Helpificu platvormil juba 4000 kasutajat ning projekti Vunki Mano käigus püütakse leida võimalus ka Võrumaa elanikele (sealhulgas fookusega just erivajadustega inimestele), igapäevaellu mugavamate ning tarbijasõbralike lahenduste leidmiseks.

Loe lähemalt: https://vunkimano.vorumaa.ee/

CoSIE logoYTI logo