Partnerlus ja koostöö

DEMOCRAT projekti võrgustiku kohtumine

Ühiskonnateaduste instituut

23.11.2023 kell 16.00 - 18.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

DEMOCRAT projekt kutsub taas kokku demokraatia ja hariduse huvilised, kes soovivad kaasa mõelda, kuidas haridus/õpidisain saaks paremini toetada demokraatliku kodaniku kujunemist. Tegu on teise võrgustiku kohtumisega (esimene toimus juunis 2023). 

Kohtumise eesmärk on tuua võrgustik taas kokku, tutvustada, mis praeguseks tehtud, sh kaardistus, esmased piloteerimised, jagada inspireerivaid näiteid dem.haridusest Eestis, ja arutleda, milline võiks olla dem.haridust toetavad meetodid/praktikad, mida oleks vaja enam, kuidas saaks koostööd teha, jne.

Registreeri hiljemalt 20. novembriks kl 12.00.

Ajakava ja registreerimine

Mis on DEMOCRAT?

DEMOCRAT on Euroopa Liidu Horisondi programmi poolt rahastatud 3-aastane projekt (01.03.2023-28.02.2026), mille eesmärk on tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus läbi uuenduslike ja kontekstitundlike demokraatlikku kodakondsust toetavate praktikate hariduses (ingl. k. Education for Responsible Democratic Citizenship ehk EfD). Projekti käigus arendatakse kodanikuhariduse sisu ja õpetamisviise, toetamaks vastutustundliku demokraatliku kodaniku arengut nüüdisoludes. Projektis osaleb 10 organisatsiooni 8 riigist ja koordineeriv partner on Barcelona Ülikool (Hispaania).

Loe rohkem Democrat projektist 

Democrat