Seminar

IET avatud seminar: Eluteeuuringud

Ühiskonnateaduste instituut

04.04.2023 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Eluteeuuringute tippkeskus kutsub avatud seminarile. Esimene selle semestri seminar
toimub 4. aprillil ja teemaks on eluteeuuringud.

Hea meel on teatada, et IET (https://www.tlu.ee/yti/teadus/tlu-interdistsiplinaarsete-eluteeuuringute-tippkeskus) avatud seminarid tulevad taas. Selle semestri IET seminarid on tulevikutegemistele suunatud ehk keskenduvad heaolule selle kõige laiemas mõttes, arutades eri distsipliinide võtmetekste inimeste elukaarega seotud problemaatika mõtestamisel, võimalusi nendega seotud riskide maandamisel ja vastavate poliitikate kujundamisel. Loodame selliste arutelude läbi kasvatada interdistsiplinaarset võimekust inimeste elukaarega seotud probleemide mõistmisel ning leevenduste ja lahenduste välja töötamisel. 

IET seminaride formaadiks on igakuine aruteluseminar, mille aluseks on valitud fookusteema üks artiklitest/tekstidest. IET seminarid on avatud kõikidele huvilistele, kel on huvi ebavõrdsuse kuhjumise vastu üle elukaare ja neid pehmendavate heaolupoliitikate interdistsiplinaarsete käsitluste vastu.

Eluteeuuringutega tegelevad väga erinevad valdkonnad. Mis on see raamistik, mis eri distsipliine võiks kokku tuua? Aprillis arutame Bernardi et al. 2019 välja pakutud ´elutee kuubiku´ kui analüüsiraamistiku kasutusvõimaluste üle eri distsipliinide seisukohalt. Mis on selle raamistiku tugevused ja nõrkused meie distsipliini seisukohalt? Mis on need küsimused, mida meie oma valdkonna seisukohalt saame küsida elutee ajaliste, valdkondlike ja tasemete omavaheliste seoste kohta? Mis küsimusi võiksime ´elutee kuubiku' raames püstitada, mille vastused aitaksid meid paremini mõista sotsiaalset sidusust soodustavaid ja takistavaid protsesse?

Bernardi, L. jt 2019 Elutee kuup: vahend elude uurimiseks [The life course cube: A tool to studying lives] https://doi.org/10.1016/j.alcr.2018.11.004
 

Registreerun seminarile

ZOOM

Küsimuste korral võta palun ühendust triin.lauri@tlu.ee või liisa.martma@tlu.ee.

Koolitust korraldatakse interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) poolt ja tegevusi finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA projekt “TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja”.

pilt