Seminar

IET avatud seminar „Not noisy enough? Patterns and determinants of public opinion on education Policy in Estonia”

Ühiskonnateaduste instituut

15.03.2021 kell 15.00 - 17.00

IET avatud seminar „Not noisy enough? Patterns and determinants of public opinion on education Policy in Estonia”

IET avatud seminar 15.03

Name

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Järgmise IET avatud seminari teemaks on Eesti hariduspoliitika ja arutleme selle üle, millised on Eesti inimeste eelistused ja millised on poliitikakujundajate valikud.

Seminari ettekande “Not noisy enough? Patterns and determinants of public opinion on education Policy in Estonia” teevad Triin Lauri (TLU IET) ja Kaire Põder (EBS), kes oma ülevaate juhatavad sisse järgmiselt:

„Avalik arvamus ja selle roll poliitikakujundamises peaks olema iga demokraatliku riigi jaoks oluline küsimus. Seda nii avalikus poliitika kujundamises laiemalt kui ka kitsamalt hariduses, valdkonnas, mis mõjutab indiviidide elukaart märkimisväärselt. Millist haridust Eesti inimesed tahavad ning kas ja mil moel poliitikakujundajad seda neile pakuvad? Kui üldiselt oleme arvamusel, et Eesti inimesed on hariduse usku ja sellest usust on kantud nii meie PISA edu kui peamised haridus- ja sotsiaalpoliitika valikud, siis üksikasjalikumat teadmist hariduseelistuste osas meil lähtudes arvamusküsitlustest seni praktiliselt ei ole. Eesti teeb hariduseelistuste võtmes huvitavaks nii meie PISA edu, liberaalne nägemus sotsiaalpoliitikast kui ka nõukogude pärandist piiratud parteimaastik. Meie analüüsi eesmärgiks ongi Eesti inimeste hariduseelistusi ja nende sotsiaalmajanduslikku ning parteipoliitilist mustrit selgitada. Lähtume värskeimast selle valdkonna kirjandusest eeldades, et avaliku arvamuse roll poliitika kujundamisel on suurim kui konkreetset valdkonda peetakse tähtsaks ning eelistused on mitmekesised. Hariduseelistuste nõudlus- ja pakkumispoolt määratledes baseerume RASI/IET eestvedamisel ja INVEDUCi liidritega koostöös kogutud ISSP2019 haridusmoodulil ning parteide valimisplatvormidel. Kombineerime faktor- ja latentsete profiilide analüüsi, näidates Eesti inimeste arvamuste mustreid ja neid selgitavaid võimalikke taustu nii koolivaliku, erakoolide, kutsehariduse ja venekeelsete koolide problemaatika osas. Nii näiteks saame teada, kas eesti ja vene, maa ja linna, rikka ja vaese inimese hariduseelistuste osas on olulisi erinevusi. Ka seda, kas ja kuidas hariduseelistuste mustrid üldiste sotsiaalsete väärtustega seostuvad ning milliseid poliitilisi erakondi ühed ja teised eelistavad.“

Ettekandjad:
Triin Lauri (Järeldoktorant Konstanz ülikoolis ja TLU IET teadur)
Kaire Põder (EBS)

Toimumiskoht: Zoom (link saadetakse registreerunutele)
Töökeel: inglise keel

Avatud seminaride sarja korraldab TLÜ Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus (IET), finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja"). 2021. aasta seminarid korraldatakse koostöös YouthLife projekti konsortsiumiga.

eu

eussdfd 1