Konverents

Konverents "Pilk hallile alale II"

Ühiskonnateaduste instituut

29.10.2019 kell 10:00 - 15:30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab arutelukonverentsi, kus anaüüsitakse Eesti kesk- ja vanemaealiste tervist, tööelu, majanduslikku toimetulekut ning pere- ja sotsiaalset elu analüüsitakse elukaare vaatest. Vananemine ei ole sündmus, vaid protsess, mida mõjutavad keskkond ning inimese senise elu valikud ja tingimused. Euroopa 50+ rahvastiku vananemisuuring SHARE, milles Eesti on osalenud viies laines, annab võimaluse oletada vananemise näitajate ajalisi seoseid.

Konverentsile oleme palunud esinema Eesti, Soome, Poola ja Saksamaa teadurid. Planeerime ettekannete järel kutsuda aruteluringi kolm
ministrit. Arutelu kommenteerib SHARE koordinatsioonikeskuse juht Axel Börsch-Supan.

Oktoobris 2019 algab SHARE 8. laine andmekogumine ja konverentsi teavitustegevuse kaudu soovime toetada valimiliikmete vastamisaktiivsust.
Osalejatele antakse jaotusmaterjal esitletud põhifaktidega ning veebipõhine ettekannete kogumik.

Osalema on oodatud poliitikakujundajad, regionaalelu juhid, praktikud, eksperdid, teadlased ja üliõpilased.

Konverentsi töökeeled: inglise ja eesti.

 

AJAKAVA

10.00 Avasõnad rektor Tiit Land

10.15 Axel Börsch-Supan (SHARE koordinatsioonikeskuse juht) Factors for the development of working life

10.45 Anna Rotkirch (Väestoliitto, Soome) Changes in household patterns in the life course        

11.15 Anita Abramowska-Kmon (Statistika ja Demograafia Instituut, Varssavi Majanduskool, Poola) või Luule Sakkeus (SHARE eesti teaduskoordinaator, Eesti demograafia keskus, Tallinna Ülikool) – Trends in home and nursing  care in Europe.

11.45 Lõunapaus

12.30 Liili Abuladze (Tallinna Ülikool) – Vaimne tervis ja kognitiivsete võimete muutused

13.00 Eve Parts (Tartu Ülikool) – Vanemaealiste tööturukäitumine ja majanduslik toimetulek

13.30 Tiina Tambaum (Tallinna Ülikool) – Üldoskused ja sotsiaalne kaasatus

14.00 Kohvipaus

14.15 – 15.30 Ministrite arutelu „Vananemise probleemi- või protsessipõhine poliitikakujundus“.