Konverents

Konverents "Pilk hallile alale. Vananemine elukaare vaates"

Ühiskonnateaduste instituut

29.10.2019 kell 10.00 - 15.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab arutelukonverentsi, kus anaüüsitakse Eesti kesk- ja vanemaealiste tervist, tööelu, majanduslikku toimetulekut ning pere- ja sotsiaalset elu elukaare vaatest. Vananemine ei ole sündmus, vaid protsess, mida mõjutavad keskkond ning inimese senise elu valikud ja tingimused. Euroopa 50+ rahvastiku vananemisuuring SHARE, milles Eesti on osalenud viies laines, annab võimaluse oletada vananemise näitajate ajalisi seoseid.

Konverents on tasuta. Registreerimine on nüüdseks suletud.

Konverentsi töökeeled: inglise ja eesti. Sünkroontõlget ei tehta.

 

AJAKAVA

10.00 Avasõnad rektor Tiit Land

10.15 Axel Börsch-Supan (SHARE koordinatsioonikeskuse juht) Factors for the development of working life

10.45 Luule Sakkeus (SHARE Eesti teaduskoordinaator, Eesti demograafia keskus, Tallinna Ülikool) – Eluteel toimuvad muutused perekonnas ja leibkonnas  

11.15 Anita Abramowska-Kmon (Statistika ja Demograafia Instituut, Varssavi Majanduskool, Poola) – Trends in home and nursing care in Europe

11.45 Lõunapaus

12.30 Liili Abuladze (Tallinna Ülikool) – Vaimne tervis ja kognitiivsete võimete muutused

13.00 Eve Parts (Tartu Ülikool) – Vanemaealiste tööturukäitumine ja majanduslik toimetulek

13.30 Tiina Tambaum (Tallinna Ülikool) – Üldoskused ja sotsiaalne kaasatus

14.00 Kohvipaus

14.15 – 15.30 Poliitikakujundajate arutelu „Vananemise probleemi- või protsessipõhine poliitikakujundus“. Eksperthinnang Axel Börsch-Supanilt. Arutelu juhib vanemteadur Lauri Leppik. 


Lisainfo: Tiina Tambaum, tiina.tambaum@tlu.ee

SHARE on longituudne uuring, millega kogutakse Euroopa 28 riigis andmeid 50+ vanuses rahvastiku individuaalse vananemise, tervise, elutingimuste, töö ja tööturult lahkumise kohta. Uuring algas 2004. aastal, Eesti liitus uuringu 4. lainega aastal 2010. Eesti 50+ vanuses inimesi esindab valimis enam kui 7000 inimest. Vastamismäär paneeliisikutel, st neil, keda küsitletakse lainest lainesse igal teisel aastal – on olnud üle 80 protsendi. Seetõttu võimaldab Eesti valimiga uuring rahvastikku esindada kõigis olulistes rahvastikurühmades – regionaalsed piirkonnad, sisserännanute eri põlvkonnad, tegevuspiirangutega rahvastik, haridustasemed, sugu jne. Ainsa uuringuna Eestis kaardistab SHARE uuring rahvastiku eripärad ka väga vanades vanusrühmades ehk just nendes rühmades, kus inimene vajab suurema tõenäosusega riigi tuge. SHARE Eesti esimese kahe laine andmete põhjal on koostatud poliitikakujundajatele ja laiale avalikkusele suunatud eestikeskne kogumik „Pilk hallile alale“ (2016, http://www.tlu.ee/public/SHARE/mobile/index.html) Eesti andmeid kasutavad teadlased üle maailma. Konverentsil 29. oktoobril teeme ülevaate tulemustest, mis on Eesti inimeste indviduaalse vananemise kohta teaduspublikatsioonides avaldatud.

Toetajad: Tallinna Ülikooli uuringufondi projekt TF/1319, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi arendusfond, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse uuringufond, SHARE MEA.