Seminar

Networking Lab

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

TLÜ ÜTI sotsiaalkaitse suunas toimub 25-26.04.2019 Networking Lab, mille raames külastavad sotsiaalkaitse suuna üliõpilasi ja õppejõude partnerülikoolide esindajad Lätist (Vidzeme University of Applied Sciences), Leedust (Kolping University of Applied Sciences), Norrast (Oslo Metropolitan University, Norwegian University of Science and Technology) ja Inglismaalt (Northumbria University, The Skill Mill).

Ürituse raames toimuvad seminarid 25.04 üliõpilastele ja 26.04 õppejõududele, teadlastele. Üheks eesmärgiks on tutvustada üliõpilastele Erasmus+ vahetusõpingute võimalusi nimetatud riikides ja ülikoolides. Lisaks arutleb Norra kolleeg lastekaitsesüsteemi üle Norras, Läti kolleeg sotsiaalteenuste üle Lätis ning kolleeg Inglismaalt kogukonnatööst noortega. Lisaks arutletakse koostöövõimaluste üle õppe-, teadus- ja arendustöös.

Networking Labi rahastab TLÜ arengu- ja koostööfond projekti „Sotsiaalkaitse suuna partnerülikoolide õppe- ja arendustegevuse võrgustumislabor (Networking Lab) üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsusmotivatsiooni suurendamiseks” raames.

Kontakt:
Professor Karmen Toros, Karmen.Toros@tlu.ee (sisuküsimused)
TLU ÜTI teaduskoordinaator Koidu Saia, Koidu.Saia@tlu.ee, tel 6199 944 (korralduslikud küsimused)