Teadussündmus

Teadusseminar "Avaliku poliitika kujundamisest: Avalik poliitika iseteadlike kodanike ja ettearvamatute arengutega ühiskonnas"

Ühiskonnateaduste instituut

22.09.2021 kell 16.00 - 18.00

Registreerimisvorm: "Avaliku poliitika kujundamisest: Avalik poliitika ettearvamatu arengusuundadega ja iseteadlike kodanikega ühiskonnas"

 

Kohapeal osalemine on lubatud:

1) vaktsineerimiskuuri läbinud isikul, kui vaktsineerimiskuuri lõpetamisest ja vaktsineerimiskuuri järgse maksimaalse kaitse saabumise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. See tähendab, et kui tegemist on kahedoosilise vaktsiiniga ning teist doosi ei ole veel tehtud, peab inimene enne üritusel osalemist siiski tegema COVID19 testi. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

2) isikul, kes on COVID-19 läbi põdenud, sellest ei ole möödunud 180 päeva ja kes esitab vastava tõendi. Testimisest on vabastatud ka vaktsineerituga võrdsustatud isikud 1 aasta jooksul, kes on haiguse läbi põdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi.

3) isikul, kes on teinud eelnevalt PCR testi või antigeeni testi ja mille tulemus on olnud negatiivne. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne seminarile sisenemist; SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne üritusele sisenemist.

Registreerimisvorm: "Avaliku poliitika kujundamisest: Avalik poliitika ettearvamatu arengusuundadega ja iseteadlike kodanikega ühiskonnas"

Kas osalete ülikoolis kohapeal või veebi kaudu?
CAPTCHA

Lisa kalendrisse

iCal calendar

22. septembril kell 16:00-18:00 toimub ühiskonnateaduste instituudi teadusseminar „Avaliku poliitika kujundamisest," mis on pühendatud esimese eestikeelse avaliku poliitika kõrgkooliõpikute sarja tutvustamisele. Põhiettekanded teevad koostajad ja toimetajad professor Georg Sootla, professor Leif Kalev ja lektor Kersten Kattai.

Seminar on jälgitav ka ZOOMis: https://zoom.us/j/93897377830

ÜTI

Teadusnädala üritus 22.09. Avalik poliitika ettearvamatu arengusuundadega ja iseteadlike kodanikega ühiskonnas

Taust

Traditsioonilise avaliku poliitika fookuses on standardne ja ratsionaalne indiviid ning sihiks on kujundada kodanike korrapärast käitumist (korda) ja osutada avalikke teenuseid.  Poliitikat teevad poliitikud, kes konsulteerivad kodanikega nende eelistustest tavaliselt pärast seda kui nad on määratlenud korrastamist vaja probleemi. Nüüdisajal on laienenud ja muutunud valdavaks teemade ring, kus nii vajaduste konteksti kui tõhusate lahenduste võimalused on sootuks teistsugused. Avalik poliitika on väga iseteadlike kodanike eripalgelisemate vajaduste, võimekuste ja soovide risttules, mis tihti on vastandlikud ja konfliktsed; poliitikalahendusi tuleb vormida üha enam rohujuure tasandil rätsepatöö põhimõttel. See tähendab, et avaliku poliitika kujundamise teadusel on mõtet siis kui see on praktikapõhine ja suudab need erivajadused, võimekused, soovid kokku siduda. Seetõttu peab täna avaliku poliitika õpetamine ja uurimistegevus väljuma valdkondlikele praktilistele probleemidele ning poliitikadisaini peab toimuma koos valdkonna asjatundjatega.

Meie õpiku kolm osa (raamatut) püüdsid sellise strateegia panna avaliku poliitika keelde. Riigiteadlased seletavad, kuidas kujundada sellises ebamäärasuses avalikke kokkuleppeid ja disainida nende rakendusmehhanisme.

Antud seminari raames me püüame kahe praktilise näitega (esialgu) kombata sellise interdistsiplinaarse sildamise vajadusi ja võimalusi. Esimene näide oleks sotsiaaltöö praktikatest. Teine – õiguse ja õigusloome praktikatest. Me püüame kahe näitega esitleda esiteks õppejõududele ja teaduritele, millised on sellise vertikaalse interdistsiplinaarsete võimaluste ja vajaduse sildamise loogika. Teiseks –üliõpilastele, millised oleks võimalused oma kompetentside laiendamiseks nendel, kes plaanivad karjääri avalikus sektoris (valitsemises) või riigiteaduste üliõpilastele, kes seovad ennast või on juba seotud ühe valitsemisvaldkonnaga. Kolmandaks – tänastele ametnikele eri valdkondadest: mida võiks avaliku poliitika lisakompetents teile anda oma valdkonna probleemide jätkusuutlikuks ohjamiseks.

 

Seminari kava

Moderaator: Peeter Selg

Õpiku autorite esinemised:

Georg Sootla – avaliku poliitika väljakutsed: ettearvamatu tegelikkuse ja iseteadlikud kodanikud, mis jääb poliitikutele? (20 min)

Leif Kalev – avaliku poliitika disaini õigusloome võimaluste/ vajaduste vaates. (15 min)

Kersten Kattai – avaliku poliitika kui probleemsituatsiooni samm-sammulis lahtiharutamise kunst (15. min)

ÜTI suundade arvustused:

Kersti Kriisk – "Ootused avaliku poliitika disainile sotsiaaltöö vaates:  kuidas ühildada eri ametkondade/ tasandite ametnikud ühtsesse tulemusahelasse? Kuidas siduda spetsialiseeritud (funktsionaalsed) oskused ja universaalsed oskused ja kogukonnapõhine know how ühtsesse tulemusahelasse." (15 min)

Tiina Pajuste – "Ootused avaliku poliitika disainile õiguse vaates" (15 min)

Vaba mikrofon:

Õppejõud-teadlased, üliõpilased, ametnikud.

Kokkuvõte moderaatorilt