Seminar

ÜTI teadusseminar: Peeter Selg, Georg Sootla, Benjamin Klasche

Ühiskonnateaduste instituut

17.02.2021 kell 16.15 - 17.45

17.02 SOGOLAS Research Seminar: Peeter Selg, Georg Sootla, Benjamin Klasche

17.02 SOGOLAS Research Seminar: Peeter Selg, Georg Sootla, Benjamin Klasche

Name

Lisa kalendrisse

iCal calendar

ÜTI 2021. aasta esimeses teadusseminaris annavad Peeter Selg (poliitikateooria professor), Georg Sootla (avaliku poliitika professor) ja Benjamin Klasche (riigiteaduste doktorant) lühikese ülevaate oma valmiva monograafia peamistest ideedest.

teadusseminar

Monograafia annab ülevaate projekti „PUT1485 Relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide valitsemisele“ (vastutav täitja Peeter Selg) põhilistest uurimistulemustest. Monograafia, mis on esitamisel kirjastusele Palgrave Macmillan aprillis 2021, kannab tööpealkirja „Valitsemise läbikukkumisest läbikukkumise valitsemiseni: relatsiooniline pööre nurjatute probleemide valitsemises“.

Raamatus esitavad autorid oma relatsioonilise vaate selliste ühiskondlike probleemide valitsemisele, mille identiteet on pidevas muutuses tulenevalt nende hüperkompleksest ja dünaamilisest loomusest (sageli viidatakse neile kui „nurjatutele probleemidele“) ja mille valitsejal on pidev oht läbi kukkuda. Sestap pakuvad nad välja kujundi „läbikukkumise valitsemine“ iseloomustamaks oma nurjatutele probleemidele lähenemise peamist eetost, mis tugineb sotsiaal-poliitilise maailma relatsioonilisel käsitlusel.

Seminar toimub inglise keeles ning läbi Zoom keskkonna. 

Sündmusel registreerinutele saadetakse enne sündmust Zoomi link.