Seminar

ÜTI teadusseminar "Euroopa Liidu õigus ja ränne õiguslikust vaatenurgast"

Ühiskonnateaduste instituut

30.09.2020 kell 16.00 - 17.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Ettekandja: Prof. Lehte Roots. Modereerib: Prof. Peeter Selg

30.09.2020 kell 16.00.-17.30 ruumis M-134

Töökeel: inglise

Seminaril on võimalik osaleda ka Zoomi teel. Zoomi link sündmuse inglisekeelsel veebilehel.

Seminaril arutleb Prof. Lehte Roots õiguse rolli ja mõju üle rände juhtimises. Fookus on Euroopa Liidu seadusandluse mõjul meie migratsiooni reguleemist puudutavate otsuste osas. Sisseränne mõjutab meid ühiskonna igal tasandil ja tasemetel. Sisserändajatest saavad ühiskonna liikmed riikides kuhu nad saabuvad ja kus nad oma elu korraldavad ning mille sisendiks on riik ja selle rahvastik. Uued sisserändajad uues keskkonnas elades mõjutavad nii ühiskonna etnilist kooslust, kultuuri, arengut sellega, et nad ka panustavad selle arengusse või taandarengusse. Alates 2004 aastast on Eesti Euroopa Liidu liige ja osaliselt sellega seoses ära andnud oma suveräänsuse mingites küsimustes otsuseid vastu võtta. EL-i praegune õiguslik alus ja pädevus varjupaigaküsimusi puudutavate otsuste tegemiseks ja seaduste vastuvõtmiseks on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 67 lõikes 2, artiklites 78 ja 80 ning ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 18. Samuti sätestab varjupaigaõigust ELi põhiõiguste harta, mis muutus siduvaks pärast Lissaboni lepinguga kaasnenud muudatusi. Miks me peame tegema seda, mida me teeme? Kui vabad oleme rände ja varjupaiga valdkonnas otsuste tegemisel, olles Euroopa Liidu liige? Nendele küsimustele otsime vastust 30 septembri seminaril.

Vaata täpsemat infot ja registreerimine