Seminar

ÜTI teadusseminar: Merike Sisask

Ühiskonnateaduste instituut

12.12.2018 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

ÜTI teadusseminari sellekordseks teemaks on digimaailma põliselanikud ja digimaailma immigrandid – väljakutsed vaimse tervise valdkonnale.

REGISTREERUN

Internet, meedia, sotsiaalmeedia – kõigil nendel on leitud olevat seos inimeste vaimse tervisega. See seos aga on väga mitmepalgeline hõlmates endas nii negatiivseid kui positiivseid aspekte. Negatiivsena võib välja tuua sõltuvuskäitumist, vaimse tervise probleemide stigmatiseerimist ning suitsidaalse käitumise provotseerimist. Positiivsena aga vaimse tervise alase „kirjaoskuse“ parandamist, positiivse vaimse tervise edendamist, suitsidaalse käitumise ennetamist. Tänapäeva maailmas möödub suur osa inimeste elust digimaailmas, kusjuures digimaailma integreerumisel on märkimisväärsed erinevused põlvkondade vahel. Marc Prensky (2001) on võtnud kasutusele terminid digimaailma põliselanikud ehk digiajastul sündinud põlvkonnad ja digimaailma immigrandid ehk digimaailmaga elu jooksul kohanema pidanud põlvkonnad. Teadusseminaril arutletakse, millised on digimaailma väljakutsed vaimse tervise valdkonnale nii teaduse kui praktika perspektiivist.

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja aktiivselt kaasa rääkima!


Ürituse läbiviimist toetab Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikoolis ASTRA projekt "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja"). 

ESF%20logo1.jpg