Partnerlus ja koostöö

Vunki mano! III loometalgud

Ühiskonnateaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Loometalgud toimuvad 26.-28. septembrini Võru linnas ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna H2020 CoSIE projekti raames.

Osalema on oodatud kõiki: oma ala eksperte, kogukonna ja avaliku sektori liikmeid.

Loometalgud algavad neljapäeval õhtul, kui ideede omanikud tutvustavad oma ideed kohaletulnutele. Osalejad saavad valida, milline idee neid enim kõnetab ja mille arendamises nad soovivad loometalgutel kaasa lüüa. Esimese päeva lõpuks moodustatakse meeskonnad ja algab töö lahenduste leidmiseks.

Reedel toimuvad lühikoolitused, mis aitavad meeskondadel uusi ideid genereerida. Kogu nädalavahetuse on meeskondadele abiks mentorid, kes hoiavad kõigil tegemistel silma peal ja nõustavad meeskondi, kus tarvis.

Laupäevaks on ideed piisavalt küpsed, et need võimalike lahendustena ette kanda ning parimad valida.

Osalevate ideedega tutvu loometalgutega kodulehel: https://vunkimano.vorumaa.ee/

Lisainfot saab ühiskonnateaduste dotsendilt Katri-Liis Reimannilt, katri_liis.reimann@tlu.ee, tel. nr.: 529 9267. 


CoSIE projekti lähtekohaks on arusaam, et avalike teenuste innovatsioone on võimalik saavutada, luues koostöised partnerlussuhted teenuseosutajate ja teenusekasutajate vahel. Innovaatiliste praktikate kaudu on projekti eesmärgiks parandada kõikide kodanike kaasatust ja luua võimalusi nende tegutsemiseks ühiskonna aktiivsete liikmetena.

CoSIE_name_rgb.jpg