Teadus

Ilmus raamat “Inimõigused ja sõnavabaduse regulatsioon uue meedia keskkonnas"

Kogumikus on analüütilised artiklid kõigi Põhjamaade ja Balti riikide kohta, milles antakse ülevaade riikide õiguslikest regulatsioonidest ning online ettevõtete parimatest praktikatest sõnavabaduse tagamisel Internetis.

Human rights

Routledge rahvusvaheliselt kirjastuselt ilmus aprillikuus raamat Inimõigused ja sõnavabaduse regulatsioon uue meedia keskkonnas. Õppetunnid Põhjamaade lähenemisest” (“Human Rights Law and Regulating Freedom of Expression in New Media. Lessons from Nordic Approaches”), mille esimeseks toimetajaks on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor Mart Susi. Teised toimetajad on Läti Konstitutsioonikohtu liike professor Arturs Kućs, Islandi Ülikooli õigusteaduskonna dekaan professor Eiríkur Jónsson ning Tampere Ülikooli professor Jukka Viljanen.

Kogumikus on analüütilised artiklid kõigi Põhjamaade ja Balti riikide kohta, milles antakse ülevaade riikide õiguslikest regulatsioonidest ning online ettevõtete parimatest praktikatest sõnavabaduse tagamisel Internetis. Raamat otsib vastust küsimusele, kuidas on Põhjamaad taganud üheaegselt nii kõrge austuse inimõiguste vastu kui ka avarad võimalused teabe ja arvamuste avaldamiseks Internetis, mille allutamine õiguslikule regulatsioonile on iseenesest probleemne.

Raamatus analüüsitakse erinevate konstitutsiooniõiguslike doktriinide kohaldatavust Internetis kerkivate õiguslike probleemide mõtestamisele ning esitab väite, et Põhjamaade riikide vaoshoitus uue meedia kesksete õigusnormide vastuvõtmisel ei too kaasa sõnavabaduse kitsendamist, pigem vastupidi. Routledge kirjastus on üks olulisemaid rahvusvahelisi kirjastusi, mis avaldab monograafiaid ning artiklite kogumikke rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste valdkonnas.

Mart Susi on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor ja õigusteaduse suunajuht. Professor Susi avaldab aktiivselt artikleid ja kommentaare inimõiguste kohta, keskendudes eriti uutele inimõigustele.