Pressiteade

Kolmapäeval toimub Riigikogu konverentsisaalis soolise palgalõhe arutelu

Kolmapäeval, 24. novembril kell 10.00-12.30 toimub Riigikogu konverentsisaalis SDE fraktsiooni, Tallinna Ülikooli “Soolise palgalõhe vähendamise” projekti ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei koostöös korraldatud arutelu „Soolise palgalõhe olemus, põhjused ja palgalõhe vähendamise võimalused Eestis“.

Illustreeriv foto

Eestis on Euroopa Liidu suurim palgalõhe, mis 2019. aasta Eurostati andmetel on 21.7%, samas kui EL keskmine on 14,1%. 

Eestis on viimastel aastatel valminud mitu soolise palgalõhe uuringut Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis ning mõttekojas Praxis. Koos soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakostaga võetakse kokku viimase aja teadmine soolise palgalõhe olemuse kohta Eestis.  TLÜ projekti Soolise palgalõhe vähendamine teadlased esitlevad  uuringutulemusi. Arutletakse poliitikate üle, kuidas soolist palgalõhet saaks vähendada. 

Arutelu avab SDE fraktsiooni liige, naiskogu Kadri president Riina Sikkut küsimusepüstitusega: „Miks on sooline palgalõhe probleem?“.
TLÜ professor Marge Unt, professor Kadri Täht, dotsent Triin Roosalu tutvustavad teadusuuringute tulemusi: soolise palgalõhe olemus ja selle vähendamise võimalused  Eestis "Soolise palgalõhe vähendamise" uuringu 2019-2021 põhjal soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta räägib teemal „Töö ja pereelu ühitamine: kelle ülesanne?“, tutvustab palgad.stat.ee rakendust ja  õppefilmi “Elu on töö on elu”.

Debatis osalevad Riigikogu liikmed Riina Sikkut, Helmen Kütt jt, teadlased, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna esindaja Liina Kanter, SDE liige Marianne Mikko. Arutelu modereerib TLÜ dotsent Barbi Pilvre
 

Arutelu on võimalik jälgida otseülekande vahendusel siin.

Uuringu tellis ja uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi RITA kaudu Sotsiaalministeeriumi eesmärkide elluviimiseks.