Pressiteated

Poliitikud ja teadlased asuvad ühiselt haldus- ja riigireformi murekohti arutama

Teisipäeval, 4. detsembril leiab TLÜs aset foorum „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“, kus poliitikud üheskoos teadlastega võtavad esimest korda ühiselt vaatluse alla haldus- ja riigireformi aktuaalsed teemad, mida seni on käsitletud eraldi. Ettekandeid peavad riigi keskvõimu, kohaliku omavalitsuse ning valdkonna teadlaste esindajad.

Mare maja

 Arutluse all on kohaliku omavalitsuse ja riigi toimimise ning arengu aktuaalsed küsimused. Eesmärgiks on esile tuua nende valdkondade põhiprobleemid ning ühiselt leida nendele võimalikke lahendusi.

„Siiani on haldus- ja riigireformi teemasid käsitletud eraldi, aga nad on tegelikult omavahel tihedalt seotud. Olemuselt on nad avaliku sektori arengu olulised küsimused. Ülikoolides on teadmised ja saame poliitikutega kohtudes erinevaid arusaamu sisulise analüüsi põhjal tasakaalustada,“ leiab ürituse peakorraldaja, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor ja MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne.

Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land on seisukohal, et teaduspõhisus peaks muutuma avaliku võimu toimimise ning arengu üheks olulisemaks põhimõtteks. Viimasel ajal on ülikoolidega koostöö küll paranenud, kuid arvestades ühiskonna ees seisvate probleemide keerukust, on siin arenguruumi veel piisavalt, märkis rektor.

Foorum koosneb kahest osast. Esimeses osas on teemaks haldusreform ning kohalik omavalitsus kui analüüsi objekt, teises aga riigireform ning riik kui analüüsi objekt.

Üritusel on kohal veel Läti ja Soome esindajad, et võrrelda kogemust teiste riikidega ja mõelda, mis naaberriikide reformide ideedest võiks Eestile sobida.

Tallinna Ülikooli poolt esinevad foorumil Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land, ühiskonnateaduste instituudi (ÜTI) valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, professor Leif Kalev, ÜTI direktor Indrek Grauberg, professor Raivo Vetik, professor Erik Terk, Eesti demograafia keskuse juhataja ja vanemteadur Luule Sakkeus ja inimõiguste professor Mart Susi. Lisaks peavad TLÜ riigiteaduste üliõpilased ettekande teemal "Kas Eesti vajab kohaliku omavalitsuse arengu aluseid ja strateegiat?"

Foorumil toimub ka kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik“ esitlemine.

Foorumi läbiviimine toimub Tallinna Ülikooli uuringufondi rahastatud projekti TF1118  (Riigi ja kohaliku omavalitsuse uurimisvaldkonna tugevdamine ning selle raames kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Loomine ja areng” koostamine) raames.

Programmiga saab tutvuda siin

Lisainformatsioon: Sulev Lääne, TLÜ valitsemiskorralduse lektor, sulev.laane@tlu.ee