Seminar

Foorum "Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma" (ruum M-225)

Ühiskonnateaduste instituut

04.12.2018 kell 09:30 - 19:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Järelakaja: tutvu foorumi ettekannetega: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII

Peaministri videotervitus

President Arnold Rüütli tervitus

Pildigalerii

Foorum on pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile ning on teadaolevalt esimene kord, kus riigi- ja omavalitsuse poliitikud ning praktikud ning valdkonna teadlased ja eksperdid ühiselt vaagivad haldus- ja riigireformi aktuaalseid teemasid.
Üritusel esinevad riigi keskvõimu, kohaliku omavalitsuse ning valdkonna teadlaste esindajad. Foorum koosneb kahest osast. Esimeses arutletakse teemat "haldusreform ning kohalik omavalitsus kui analüüsi objekt" ja teises teemat "Riigireform ning riik kui analüüsi objekt".

Foorumil käsitletakse kohaliku omavalitsuse ja riigi toimimise ning arengu aktuaalseid küsimusi. Eesmärgiks on esile tuua valdkondade põhiprobleemid ning püüda ühiselt leida neile võimalikke lahendusi. Ühiskonnas on aktuaalsed näiteks riigireformi teemad, sh räägitakse ka uuest võimalikust haldusreformist. Millised oleksid vajalikud ning samas inimeste igapäeva elu korralduse aspektist mõistlikud muudatused ning kas selleks on vajalik reformid või riigi ja omavalitsuste pideva arengu tagamine? Mõlema teema lõpus on kavas osalejate diskussioon.

Foorumil toimub ka kogumiku "Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik" esitlemine. Samuti räägitakse omavalitsuspäevast. Kavas on ka Marko Pomerantsi raamatu „Minu ministeeriumid“ esitlus.

NB! Foorumile registreerumine on lõppenud.

Lae ürituse ajakava alla SIIT.

AJAKAVA:    

 • 9:30 osalejate kogunemine, hommikukohv
 • 10:00 Avasõnad:
  Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor
  Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees
  Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool  

Moderaatorid:
Kalle Laanet, Riigikogu II aseesimees
Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor
Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

 • 10:15 Tervitused:

Eiki Nestor, Riigikogu esimees
Jüri Ratas, peaminister (videotervitus)
Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees
Raimonds Jansons, Läti Vabariigi suursaadik
Timo Kantola, Soome Vabariigi suursaadik

 • 10:40 Kogumiku "Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik" esitlus ning omavalitsuspäevast

Tiit Land, TLÜ rektor
President Arnold Rüütel
Kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik“ toimetuskolleegiumi liikmed
Tarmo Tammiste, Narva linnapea
Andres Metsoja, Pärnu Linnavolikogu esimees, POL esimees, Riigikogu liige
Omavalitsuspäev kui riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö ning oluliste küsimuste arutelu foorum   
Tallinna Ülikooli, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna koostöölepingu allkirjastamine

 • I OSA: HALDUSREFORM NING KOHALIK OMAVALITSUS KUI ANALÜÜSI OBJEKT

11:00     Janek Mäggi, riigihalduse minister
Eesti tulevik – tõhus ja nutikas avalik haldus
11:15    Heikki Telakivi, Soome Kohaliku ja Regionaalse Omavalitsuse Liidu (Kuntaliitto) välissuhete direktor

Kohaliku omavalitsuse arendustegevuse, analüüsi ja praktika koordineerimine riigi, ülikoolide ja omavalitsuste vahel, sh koostöös Kuntaliitto`ga (VAATA ETTEKANNET)

11:30    Garri Raagmaa, TÜ Pärnu Kolledži direktor
Edgar Kant ja Walter Christaller  haldusest ehk miks geograafia on oluline
11.40     Rivo Noorkõiv (Geomedia), Sulev Lääne, Kersten Kattai, Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Veiko Sepp (Tartu Ülikool) ja Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vald)
Kohaliku omavalitsuse analüüs, toimimine ja areng teadlaste ja praktikute aspektist
11:50     Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja
Kohaliku omavalitsuse areng Rahandusministeeriumi aspektist
12:00    Jüri Võigemast, Eesti Linnade ja Valdade Liidu direktor
Kohaliku omavalitsuse areng ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaade
12:10    Andre Sepp, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Harjumaa Omavalitsuste Liit – kas MTÜ või pigem avalik-õiguslik juriidiline isik?
12:20 Sulev Mäeltsemees, TTÜ emeriitprofessor, Üleriigilise Omavalitsusliidu Vanematekogu esimees, Sulev Lääne, Tallinna Ülikool, Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik
Kohalik omavalitsus ja analüüs ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta
12:30    TLÜ riigiteaduste ja haldusjuhtimise üliõpilaste ühisettekanne, esitaja Aarne Põlluäär (kaasautorid Alina Ioutsi, Eidi Leht, Elo Raju, Liisa Vares, Maria Ossadtšaja, Triin Müür, Andres-Kenno Õunap, Timo Torm)
12:40    diskussioon

 • 13:20    lõuna
 • 14:00    II OSA: RIIGIREFORM NING RIIK KUI ANALÜÜSI OBJEKT

Moderaatorid:
Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees
Riho Kangur, peaministri nõunik
Külli Taro, õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja
Leif Kalev, Tallinna Ülikooli professor
14:00     sõnavõtud:
Tanel Talve, Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees
Riigikogu ja riigireform
14:15    Indrek Grauberg, TLÜ ühiskonnateaduste instituudi (ÜTI) direktor
Ühiskond ja riik kui teadusliku analüüsi objekt
14:25    Külli Taro, õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja
Riigireform õiguskorra arengu aspektist
14:35    Leif Kalev, TLÜ ÜTI professor
Tänapäevane riiklus ja kodakondsus kui teadusliku analüüsi objekt
14:45    Raivo Vetik, TLÜ ÜTI professor
Lõimumine haridussüsteemi kaudu
14:55    Erik Terk, TLÜ ÜTI professor
Riik ja tuleviku visioon
15:05    Luule Sakkaeus, TLÜ ÜTI, Eesti demograafia keskuse juhataja, vanemteadur
Eesti rahvastiku nüüdisarengust ja kestlik ühiskond
15:15    Mart Susi, TLÜ ÜTI professor
Riigireform inimõiguste aspektist
15:25 Raigo Uukkivi, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler
Riigireform Rahandusministeeriumi vaatest
15:35    Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees
Riigireform Riigikogu põhiseaduskomisjoni aspektist
15:45 Veiko Spolitis, Läti parlamendi varasem liige
Riigi- ja haldusreformi võimalikest suundadest Lätis
16:00    diskussioon
16:45    Marko Pomerantsi raamatu „Minu ministeeriumid“ esitlus

 • 17:00    Foorumi lõpetamine, vastuvõtt

Foorumi läbiviimine toimub Tallinna Ülikooli uuringufondi rahastatud projekti TF1118  (Riigi ja kohaliku omavalitsuse uurimisvaldkonna tugevdamine ning selle raames kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Loomine ja areng” koostamine) raames.