Õppeaine maht tuleb korrutada ainepunkti hinnaga.

 

BALTI FILMI, MEEDIA, KUNSTIDE JA KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT
1 EAP maksab 38 eurot
FKI – Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni üldaine
KOA6 – ajakirjandus bakalaureuseõppes
KOI6 – kommunikatsioon bakalaureuseõppes
KOK6 – Kommunikatsioon bakalaureuseõppes
KOR6 – reklaam bakalaureuseõppes
KUA – kunstiõpetus
KUC – koreograafia
KUM – muusika (välja arvatud individuaaltunnid, milles 1 EAP maksab 100 eurot)

1 EAP maksab 41 eurot
KOA7 – ajakirjandus magistriõppes
KOI7 – kommunikatsioon magistriõppes, välja arvatud inglisekeelse õppekava ained KOI7001.FK - KOI7022.FK, mis maksavad 52 eurot
KOK7 – kommunikatsioon magistriõppes
KOR7 – reklaam magistriõppes

1 EAP maksab 44 eurot
KOA8 – ajakirjandus doktoriõppes
KOI8, KOK7 – kommunikatsioon doktoriõppes

1 EAP maksab 71 eurot
BFF6 – filmikunst bakalaureuseõppes
BFM6, BFR6 – meedia bakalaureuseõppes

1 EAP maksab 75 eurot
BFC7 – suhtekorraldus, turundus, kommunikatsioon magistriõppes
BFK7 – audiovisuaalse meedia tootmine magistriõppes
BFF7 – filmikunst magistriõppes
BFI, BFM7, BFR7 – ristmeedia tootmine magistriõppes

Järgmise kolme instituudi 1 EAP maksab 38 € nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, doktoriõppes 44 eurot

DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT
DTI - digitehnoloogiate üldaine
IFI – informaatika 
INT – infoteadus
MLM – matemaatika 

HARIDUSTEADUSTE INSTITUUT
KAA – alushariduse pedagoog
KAE – eripedagoogika
KAI  –  haridusteadused
KAK – kasvatusteadus
KAL – klassiõpetaja
KAM – hariduse juhtimine
KAN – andragoogika
KAP – pedagoogika
KAT – õpetajakoolitus
KAV – kutsepedagoogika
TPL – koolieelse lasteasutuse õpetaja 
TPN – noorsootöö 
TPS – sotsiaaltöö 

HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT
AIA – arheoloogia
AIE – Eesti ajalugu 
AIG – üldajalugu
AIK – kunstiajalugu
HIA – antropoloogia
HIF – filosoofia
HIK – kultuuriteooria
HIL – Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu
HIN – linnakorraldus
EKE – eesti keel
EKK – Eesti kirjandus
EKL – lingvistika
EKO – kommunikatsioon
EKS – soome keel
EKT – keeletoimetamine
EKV – eesti keel võõrkeelena
GRA – anglistika
GRR – romanistika
GRS – germanistika
GRT – suuline ja kirjalik tõlge
SKA – ajakirjandus
SKK, SKS – slaavi kultuurid, keeled 
LC –  võõrkeeled

EKY – praktiline eesti keel välismaalastele 1 EAP maksab 47 eurot

LOODUS- JA TERVISETEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 41 eurot

LTI – loodus- ja terviseteaduse üldaine
KUR – rakendusloome
KUT – käsitöö ja kodundus
MLB – bioloogia
MLF – füüsika
MLG – geoökoloogia
MLJ – keskkonnakorraldus
MLK – keemia
MLL – uurimismeetodid loodusteadustes
MLS – jätkusuutlik elukorraldus
PSO – organisatsioonikäitumine
PSP – psühholoogia
1 EAP maksab 44 eurot
TSK – kehakultuur
TSR – rekreatsioon
TST – terviseteadused

ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 38 eurot nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, doktoriõppes 44 eurot, välja arvatud AK ained
YKI – ühiskonnateaduste üldaine
DID – demograafia
RAS – sotsioloogia 
RIA – avalikud poliitikad
RIE – Euroopa õpingud
RII – riigiteaduste üldained
RIJ – juhtimine 
RIM – majandus
RIO – õigus
RIP – võrdlev poliitika
RIR – rahvusvahelised suhted
RIT – riigi- ja poliitikateooria
RIV – valitsemiskorraldus ja poliitikaanalüüs
STL – lastekaitse
STP – sotsiaalpoliitika
STS – sotsiaaltöö

AK – õigusteadus 1 EAP maksab 52 eurot, välja arvatud teatud AKJ6 ained, milles 1 EAP maksab 66 eurot ja AKJ7 ained, milles 1 EAP maksab 80 eurot

1 EAP maksab 38 eurot
HK – HAAPSALU KOLLEDŽ
RK – RAKVERE KOLLEDŽ
CI – KONFUTSIUSE INSTITUUT
, välja arvatud hiina keel koodiga CIC6111-6118, milles 1 EAP maksab  71 eurot