Õppeaine hinna saab nii, et õppeaine maht ainepunktides (EAP) tuleb korrutada ainepunkti hinnaga.

 

BALTI FILMI, MEEDIA, KUNSTIDE JA KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT
1 EAP maksab 48 eurot
KOA – ajakirjandus bakalaureuseõppes
KOI – kommunikatsioon bakalaureuseõppes
KOK – Kommunikatsioon bakalaureuseõppes
KOR – reklaam bakalaureuseõppes
KUA – kunstiõpetus
KUC – koreograafia
KUM – muusika (välja arvatud individuaaltunnid KUM6032.FK, KUM6199.FK, KUM6200.FK, KUM6222.FK, KUM6223.FK, KUM6224.FK, KUM6225.FK, KUM6226.FK, KUM6238.FK, KUM6259.FK, KUM6260.FK, KUM6261.FK, KUM6262.FK, KUM6263.FK, milles 1 EAP maksab 121 eurot)

1 EAP maksab 64 eurot
FKI – Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni üldaine
KOI7 – kommunikatsioon magistriõppes, ained KOI7001.FK - KOI7022.FK

1 EAP maksab 77 eurot
KOR6102.FK – KOR6150.FK

1 EAP maksab 89 eurot
BFF6 – filmikunst bakalaureuseõppes
BFM6, BFR6 – meedia bakalaureuseõppes

1 EAP maksab 93 eurot
BFC7003.FK, BFC7004.FK, BFI7001.FK, BFI7002.FK, BFI7006.FK, BFI7012.FK, BFI7020.FK, BFI7023.FK, BFI7025.FK, BFI7026.FK, BFI7027.FK, BFI7028.FK, BFI7029.FK, BFI7030.FK, BFK7008.FK, BFK7009.FK, BFK7010.FK, BFK7011.FK, BFK7012.FK, BFK7013.FK, BFK7014.FK, BFK7015.FK, BFK7016.FK, BFK7019.FK, BFK7020.FK, BFK7025.FK, BFK7026.FK, BFK7027.FK, BFK7028.FK, BFK7029.FK, BFK7030.FK, BFK7031.FK, BFK7032.FK, BFK7033.FK, BFK7034.FK

DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT
1 EAP maksab 48 € nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, doktoriõppes 52 eurot (va
IFI7501.DT, IFI7502.DT, IFI7503.DT, IFI7504.DT, IFI7505.DT, IFI7506.DT, IFI7507.DT, IFI7508.DT, IFI7509.DT, MGA01, MGA02, MGA04, MGA05, MGA06, MGA07, MGA08, MGA671, MGA674, MGA675, MGA676, MGA677, MGA682, MGA685  60 eurot)
DTI - digitehnoloogiate üldaine
IFI – informaatika 
INT – infoteadus
MLM – matemaatika
MGA, IF

HARIDUSTEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 48 € nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, doktoriõppes 55 eurot

KAA – alushariduse pedagoog
KAE – eripedagoogika
KAI  –  haridusteadused
KAK – kasvatusteadus
KAL – klassiõpetaja
KAM – hariduse juhtimine
KAN – andragoogika
KAP – pedagoogika
KAT – õpetajakoolitus
KAV – kutsepedagoogika
TPL – koolieelse lasteasutuse õpetaja 
TPN – noorsootöö 
TPS – sotsiaaltöö 

HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 46 € nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, doktoriõppes 55 eurot

AIA – arheoloogia
AIE – Eesti ajalugu 
AIG – üldajalugu
AIK – kunstiajalugu
HIA – antropoloogia
HIF – filosoofia
HIK – kultuuriteooria
HIL – Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu
HIN – linnakorraldus
EKE – eesti keel
EKK – Eesti kirjandus
EKL – lingvistika
EKO – kommunikatsioon
EKS – soome keel
EKT – keeletoimetamine
EKV – eesti keel võõrkeelena
GRA – anglistika
GRR – romanistika
GRS – germanistika
GRT – suuline ja kirjalik tõlge
SKA – ajakirjandus
SKK, SKS – slaavi kultuurid, keeled 
LC –  võõrkeeled
HIO –  korea keel 36 eurot
EKY – praktiline eesti keel välismaalastele EKY6101.HT, EKY6102.HT, EKY6103.HT, EKY6104.HT 1 EAP maksab 58 eurot

LOODUS- JA TERVISETEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 55 € 

LTI – loodus- ja terviseteaduse üldaine
KUR – rakendusloome
KUT – käsitöö ja kodundus
MLB – bioloogia
MLF – füüsika
MLG – geoökoloogia
MLJ – keskkonnakorraldus
MLK – keemia
MLL – uurimismeetodid loodusteadustes
MLS – jätkusuutlik elukorraldus
PSO – organisatsioonikäitumine
PSP – psühholoogia
TSK – kehakultuur
TSR – rekreatsioon
TST – terviseteadused

ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 48 eurot nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes, doktoriõppes 55 eurot, välja arvatud AK ained
YKI – ühiskonnateaduste üldaine
DID – demograafia
RAS – sotsioloogia 
RIA – avalikud poliitikad
RIE – Euroopa õpingud
RII – riigiteaduste üldained
RIJ – juhtimine 
RIM – majandus, välja arvatud RIM6042.YK, RIM6043.YK, RIM6044.YK, RIM6045.YK, mille 1 EAP maksab 71 eurot
RIO – õigus
RIP – võrdlev poliitika
RIR – rahvusvahelised suhted
RIT – riigi- ja poliitikateooria
RIV – valitsemiskorraldus ja poliitikaanalüüs
STL – lastekaitse
STP – sotsiaalpoliitika
STS – sotsiaaltöö

AK – õigusteadus 1 EAP maksab 64 eurot, välja arvatud AKJ6019.YK, AKJ6050.YK, AKJ6057.YK, AKJ6179.YK, AKJ6187.YK, AKJ6188.YK, AKJ6189.YK, AKJ6190.YK, AKJ6192.YK, AKJ6193.YK, AKJ6194.YK, AKJ6195.YK, AKJ6196.YK, AKJ6198.YK, AKJ6200.YK, AKJ6201.YK, AKJ6202.YK, AKJ6203.YK, AKJ6204.YK, AKJ6205.YK, AKJ6206.YK, AKJ6207.YK, AKJ6208.YK, AKJ6209.YK, AKJ6210.YK, AKJ6211.YK, AKJ6212.YK, AKJ6213.YK, AKJ6214.YK, AKJ6215.YK, AKJ6216.YK, AKJ6217.YK, AKJ6218.YK, AKJ6219.YK, AKJ6220.YK, AKJ6221.YK, AKJ6222.YK, AKJ6223.YK, AKJ6224.YK, AKJ6225.YK, AKJ6226.YK, AKJ6227.YK, AKJ6228.YK, AKJ6229.YK, AKJ6231.YK, AKJ6232.YK, AKJ6233.YK, AKJ6265.YK, AKJ6286.YK, AKJ6287.YK, AKJ6288.YK, AKJ6289.YK, AKJ6290.YK, milles 1 EAP maksab 82 eurot

1 EAP maksab 48 eurot
HK – HAAPSALU KOLLEDŽ, va HKT7, mis maksab 60 eurot

1 EAP maksab 48 eurot
CI – KONFUTSIUSE INSTITUUT, välja arvatud hiina keel koodiga CIC6115.CI, CIC6116.CI, CIC6117.CI, CIC6118.CI, CIC6126.CI, CIC6127.CI, milles 1 EAP maksab  89 eurot

1 EAP maksab 61 eurot
YDP – õpetajakoolituse praktika

1 EAP maksab 48 eurot
YID  ELU õppeaine