Võimalik on valida:

  • bakalaureuseõppe aineid (eeldab keskharidust), näiteks keeleõpe
  • magistriõppe aineid (eeldab bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset)
  • doktoriõppe aineid (eeldab magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset)

Avatud õppe kaudu saab liituda õpperühmaga siis, kui üliõpilastest kohti üle jääb (näiteks keeleõppes LC koodiga ainetes). Õppida ei saa informaatika bakalaureuseõppe esimese aasta õppeaineid ja psühholoogia aineid (PSO, PSP), välja arvatud PSP6066.LT Üld- ja sotsiaalpsühholoogia. Nädal pärast semestri algusest kinnitatakse õppijate nimekirjad. Võib juhtuda, et mingis aines kustutatakse õppidasoovija nimekirjast. Põhjus võib olla õppijakohtade piirarvu ületamine (näiteks IFI, BF või LC koodiga ained), eeltingimuste mittetäitmine (eriti LC või BF koodiga ainetes).

Õpe võib olla päevaõppena või sessioonõppena. Päevaõpe tähendab tavapäraselt seda, et ühe õppeaine kohta on nädalas ühel päeval 2-4 akadeemilist tundi lähiõpet. Sessioonõppes on lähiõpe neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti vastavalt tunniplaanile