Võimalik on valida:

  • bakalaureuseõppe aineid (eeldab keskharidust)
  • magistriõppe aineid (eeldab bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset)
  • doktoriõppe aineid (eeldab magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset)
  • kõrvalaeriala 48 EAP täielikult või üksikuid aineid neist (bakalaureuse tasemel) 

Avatud õppe kaudu saab liituda õpperühmaga siis, kui üliõpilastest kohti üle jääb (näiteks keeleõppes LC koodiga ainetes). 

Õppida ei saa

  • IFI koodiga informaatika bakalaureuseõppe esimese aasta praktilisi õppeaineid,
  • psühholoogia aineid (PSO, PSP), välja arvatud PSP6066.LT Üld- ja sotsiaalpsühholoogia;
  • GRA koodiga aineid, kuna õppimine nendes ainetes nõuab vastavat keeletaset ja nendesse ainetesse ei ole lisakohti;
  • YDP koodiga praktikad.

Nädal pärast semestri algusest kinnitatakse õppijate nimekirjad. Võib juhtuda, et mingis aines kustutatakse õppidasoovija nimekirjast. Põhjus võib olla õppijakohtade piirarvu ületamine (näiteks IFI, BF või LC koodiga ained), eeltingimuste mittetäitmine (eriti LC või BF koodiga ainetes).

Õpe võib olla päevaõppena või sessioonõppena. Päevaõpe tähendab tavapäraselt seda, et ühe õppeaine kohta on nädalas ühel päeval 2-4 akadeemilist tundi lähiõpet. Sessioonõppes on lähiõpe neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti vastavalt tunniplaanile