Võimalik on valida:

 

  • bakalaureuseõppe aineid (eeldab keskharidust)
  • magistriõppe aineid (eeldab bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset)
  • doktoriõppe aineid (eeldab magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset)

Haridusteaduste instituudi õppeainete loend, mida saab õppida 2018/19 õppeaastal, on siin. Loendis on nii sügissemestril kui ka kevadsemestril õpetatavad ained. Sügissemestri ainete toimumisaeg tuleb esmalt leida tunniplaanisüsteemist ASIO.

Õppida ei saa informaatika bakalaureuseõppe esimese aasta õppeaineid ja psühholoogia aineid, välja arvatud PSP6066.LT Üld- ja sotsiaalpsühholoogia. Keeleõppes (kood LC) on eelistatud üliõpilased ja avatud õppe kaudu saab liituda keelõppe rühmaga siis, kui üliõpilastest kohti üle jääb.

Õpe võib olla päevaõppena või sessioonõppena. Päevaõpe tähendab tavapäraselt seda, et ühe õppeaine kohta on nädalas ühel päeval 2-4 akadeemilist tundi lähiõpet. Sessioonõppes on lähiõpe neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti vastavalt tunniplaanile