Õppeaine hinna saab nii, et õppeaine maht ainepunktides (EAP) tuleb korrutada ainepunkti hinnaga. Need ainepunkti hinnad on tasemeõppeaineid täiendusõppena õppides.

 

BALTI FILMI, MEEDIA JA KUNSTIDE INSTITUUT
1 EAP maksab 70 eurot
FKI – filmi, meedia ja kunstide üldaine
KOA – ajakirjandus
KOK – kommunikatsioon
KOR – reklaam
KUA – kunstiõpetus
KUC – koreograafia
KUM – muusika (välja arvatud individuaaltunnid)

1 EAP maksab 80 eurot
KOI – kommunikatsioon

1 EAP maksab 92 eurot
KOR6102.FK – KOR6160.FK

1 EAP maksab 100 eurot
BFF6 – filmikunst bakalaureuseõppes
BFM6, BFR6 – meedia bakalaureuseõppes

1 EAP maksab 110 eurot
BFI, BFK7, BFM7, BFR7 – meedia magistriõppes

DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT
1 EAP maksab 100 eurot

DTI - digitehnoloogiate üldaine
IFI – informaatika 
INT – infoteadus
MLM – matemaatika

HARIDUSTEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 70 €

KAA – alushariduse pedagoog
KAE – eripedagoogika
KAI  –  haridusteadused
KAK – kasvatusteadus
KAL – klassiõpetaja
KAM – hariduse juhtimine
KAN – andragoogika
KAP – pedagoogika
KAT – õpetajakoolitus
KAV – kutsepedagoogika
TPL – koolieelse lasteasutuse õpetaja 
TPN – noorsootöö 
TPS – sotsiaaltöö 

HUMANITAARTEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 70 eurot

AIA – arheoloogia
AIE – Eesti ajalugu 
AIG – üldajalugu
AIK – kunstiajalugu
HIA – antropoloogia
HIF – filosoofia
HIK – kultuuriteooria
HIL – Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu
HIN – linnakorraldus
EKE – eesti keel
EKK – Eesti kirjandus
EKL – lingvistika
EKO – kommunikatsioon
EKS – soome keel
EKT – keeletoimetamine
EKV – eesti keel võõrkeelena
EKY – praktiline eesti keel välismaalastele
GRA – anglistika
GRR – romanistika
GRS – germanistika
GRT – suuline ja kirjalik tõlge
SKA – ajakirjandus
SKK, SKS – slaavi kultuurid, keeled 
LC –  võõrkeeled

1 EAP maksab 36 eurot
HIO –  korea keel 

LOODUS- JA TERVISETEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 70 eurot 

LTI – loodus- ja terviseteaduse üldaine
KUR – rakendusloome
KUT – käsitöö ja kodundus
MLB – bioloogia
MLF – füüsika
MLG – geoökoloogia
MLJ – keskkonnakorraldus
MLK – keemia
MLL – uurimismeetodid loodusteadustes
MLS – jätkusuutlik elukorraldus
PSO – organisatsioonikäitumine
PSP – psühholoogia
TSK – kehakultuur
TSR – rekreatsioon
TST – terviseteadused

1 EAP maksab 92 eurot
PSP7132.LT kuni PSP7137.LT

ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT
1 EAP maksab 70 eurot
YKI – ühiskonnateaduste üldaine
DID – demograafia
RAS – sotsioloogia 
RIA – avalikud poliitikad
RIE – Euroopa õpingud
RII – riigiteaduste üldained
RIJ – juhtimine 
RIM – majandus
RIO – õigus
RIP – võrdlev poliitika
RIR – rahvusvahelised suhted
RIT – riigi- ja poliitikateooria
RIV – valitsemiskorraldus ja poliitikaanalüüs
STL – lastekaitse
STP – sotsiaalpoliitika
STS – sotsiaaltöö

1 EAP maksab 90 eurot
RIM6042.YK kuni RIM6045.YK
AKJ – õigusteadus 

HAAPSALU KOLLEDŽ
1 EAP maksab 70 eurot
HKH, HKI, HKK, HKM, HKL, HKT

KONFUTSIUSE INSTITUUT
1 EAP maksab 70 eurot
CIC – hiina keel
 
1 EAP maksab  89 eurot
CIC6115.CI kuni CIC6120.CI, CIC6126.CI, CIC6127.CI

1 EAP maksab 70 eurot
YDP – õpetajakoolituse praktika
YID  ELU õppeaine
YMK