Akadeemia Pluss

Akadeemia+ on üleülikooliline interdistsiplinaarne algatus, mille eesmärk on pakkuda üliõpilastele täiendavaid arenguvõimalusi ning õppejõududele võimalust ühendada õppetööd oma teadustöö selle osaga, mille konkreetne sisu jääb väljapoole õppekavades pakutavat raamistikku.

Lisaks Akadeemia+ korraldatavatele loengukursustele ja seminaridele ühendab Akadeemia+ interdistsiplinaarseteks terviksarjadeks ka jooksvalt korraldatavad külalisloengud. Kursused võivad olla nii eesti kui inglise keeles.  Akadeemia+ annab võimaluse integreerida õppeprotsessi ka ülikooli lühiajalist külastavate välismaiste õpetlaste panust ja algatab ülikooli rahvusvaheliste koostööpartnerite osavõtul ka online-loengukursuseid. 

 

Akadeemia+ põhimõtted

 

  • uued võimalused: Akadeemia+ loob akadeemiliselt uudishimulikele üliõpilastele võimaluse avardada oma silmaringi, lisada õpitavatele baasteadmistele erialaüleseid perspektiive ja viia ennast kurssi uuemate, veel mitte tavatõdedeks kujunenud seisukohtadega;

  • teaduse põimimise võimalus õppetöösse: õppekavade raamid jäävad sageli liiga kitsaks, et tuua õppejõudude parasjaguse uurimistöö tulemusi üliõpilaste ette, küll aga aitab seda teha Akadeemia+;

  • interdistsiplinaarsus: tänapäeva maailma ees seisvad keerulised küsimused nõuavad sageli suuremat, kui vaid ühe eriala vaatepunktist avanevat pilti - Akadeemia+ lubab tulla kokku erinevate alade esindajatel ja arutada probleeme mitmest perspektiivist korraga

 

Õppejõule

Kaks korda aastas õppevaldkonna juhi poolt kinnitatud kuupäevadeks võivad kõik ülikooli õppejõud pakkuda kursuseid. Tingimuseks on, et välja töötatud kursuse maht on 6 EAP-d ning see viiakse läbi vähemalt kahe akadeemilise suuna õppejõu poolt. Õppevaldkonna juht otsustab õppejuhtide poolt tehtud ettepaneku alusel, millised kursused avatakse õppetööks järgmisel semestril. Kursused võivad olla nii eesti kui inglise keeles ning õigus registreerida on kõigil ülikoolis õppivatel magistrantidel. Kursuse avamiseks tuleks välja kuulutada vähemalt 20 õppekohta, alla 15 õppekoha täitumisel kursust ei avata.   

Akadeemia+ õppetöös osalevate õppejõudude töö arvestatakse nende koormusesse. 

2024/2025 sügissemestri taotlusvoor kursuste avamiseks on avatud kõikidele akadeemilistele töötajatele ning kestab kuni 6. maini. Kursusepakkumise põhja leiad siit. Täidetud põhi edasta akadeemiapluss@tlu.ee 

Sügis 2024/2025 kursused

Rein Raud

6 EAP 

Interdistsiplinaarse seminari vormis teostatud kursusel tutvutakse peamiste XX-XXI saj võimuteooriatega, mis on sotsiaal- ja humanitaarteadustes seni mõjukad. Kursuse läbinud üliõpilane omab ettekujutust peamistest tänapäeva sotsiaal- ja humanitaarteaduses käibivatest võimuteooriatest ning nende rollist erinevate teemade käsitlemisel.
Kursusel osalemine eeldab head inglise keele oskust. Igaks sessiooniks tuleb lugeda ca 30-50 lk ingliskeelset teksti, kõik osalejad teevad ettekande (või osalevad grupitöös) ning kirjutavad iga sessiooni teema kohta miniessee.

 

 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn