Audiovisuaalse meedia õppekava

Audiovisuaalne meedia

Audiovisuaalse meedia eriala on ingliskeelne õppekava, kus on võimalik õppida väga rahvusvahelises seltskonnas. Õppekava fookuses on meedia baasteadmised, -oskused ja loomevõime arendamine dokumentaal- ja lavastuslike filmide tegemisel.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 2200

Antav kraad Bachelor of Arts in Humanities

Keda ootame õppima?

Ootame loominguliste kalduvuste, sotsiaalsete- ja kultuurihuvidega noori, kes tahavad edaspidi töötada audiovisuaalmeedias, ennekõike filmitootmises.

Miks tulla meile õppima?

Ennekõike selleks, et asuda omandama huvipakkuvat eriala. Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM) saab seda teha multikultuurses rahvusvahelises keskkonnas koos õppejõudude ja kaastudengitega paljudest riikides. 

Meedia õppekavas on hea tasakaal praktiliste ja teoreetiliste ainete vahel ning suur rõhk on ka rühmatööl. Omandatud erialase inglise keele oskus avardab rahvusvahelisi karjäärivõimalusi.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

BFMi üliõpilaste kasutuses on vastvalminud professionaalne stuudiokompleks ning nüüdisaegne tele- ja filmitehnika, mida kasutatakse loominguliste projektide elluviimisel.

Jälgi AV meedia eriala tudengite tegemisi TikTokis

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Audiovisuaalse meedia bakalaureuse õppekava kestus on kolm aastat, mille jooksul õpitakse kõike läbi praktika. Eriala õpetamises lähtume praktiseerimise olulisusest, et vajalikud oskused kindlasti omandataks. See tähendab, et tudengid saavad ise teha lühifilme, dokumentaale, muusikavideoid ja reklaamvideoid.

Sisseastumisel tuleb valida üks kahest moodulist: loov või tehniline. Loovmooduli tudengid õpivad stsenaristikat, režiid, monteerimist ja produktsiooni. Tehnilise mooduli tudengid õpivad kinematograafiat, heli salvestust ja -disaini, valgustust ja värvimääramist. 

Tutvu õppekavaga ÕISis

Vaata õpingute nominaalplaani

Vastuvõtt

Vastuvõtueksami osad on motivatsioonikiri ja varasemate tööde portfoolio (20%), loovülesanded (30%) ja intervjuu (50%).

Loovmoodulile kandideerijate portfoolio nõuded:

1. Motivatsioonikiri inglise keeles;

2. CV ja filmograafia inglise keeles;

3. Vähemalt 10 loomingulist fotot;

4. Lühifilm/video (võib saata veebilehe või Drive kausta lingi) inglise keeles;

5. Essee, stsenaarium, käsikiri, luuletus jne, mis peaksid meile näitama teie loomingulist väljendusoskust kirjakeeles (ühes PDF-failis) inglise keeles;

Kogu nõutava portfoolio sisu tuleb SAISi üles laadida ühe zip-kaustana. NB! (Drive'i) kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata/eraldi kutseta!

Tehnilisele moodulile kandideerijate portfoolio nõuded:

1. Motivatsioonikiri inglise keeles.

2. CV ja filmograafia inglise keeles;

3. Kandidaat peab valima või tegema 10 fotot järgmiselt:

 • 2x portree
 • 2x maastik/linnapilt
 • 2x vaikelu
 • 2x igapäevaelu
 • 2x vabateema, kandidaadi valikul

Portfooliosse võib lisada nii värvilisi kui ka mustvalgeid fotosid. Suurema fotoportfoolio korral soovitame esitada fotode kausta link (nt PDF-failina);

4. Drive link või kodulehe link tehtud tööle (filmid, fotod, muusika) jne. 

5. Audiovisuaalne portfoolio (heli, video) inglise keeles. Valige oma parimast tööst kuni 10 minutit, kuid lisage link ka kogu olemasolevale portfooliole. Kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata.

Kogu nõutava portfoolio sisu tuleb SAISi üles laadida ühe zip-kaustana.

Vastuvõtueksami üldine struktuur:

I voor: Kandidaadid peavad SAISi üles laadima oma motivatsioonikirja ja portfoolio hiljemalt avalduste esitamise tähtajaks.

II voor: Kaks loovülesannet. Kandidaadi SAISi sisestatud e-mailile laekub esimese loovtöö kirjeldus, mille täitmiseks on kandidaadil aega 90 minutit. Kui esimene loovülesanne on tagasi saadetud, laekub kandidaadile uus töökirjeldus, mille täitmiseks on kandidaadil aega 24 tundi.

III voor: Individuaalne vestluste aeg teavitatakse igale kandidaadile e-mailile. Igale kandidaadile on vestluseks komisjoniga ette nähtud 15 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Hindamiskriteeriumid 

Hindame esitatud töid ja kandidaadi kaasatust audiovisuaalse meedia valdkonda, samuti huvi filmitegemise vastu. Hindame kandidaadi oskust töötada meeskonnas ja meeskonnatööga seotud tegevusi, samuti eneserefleksioonivõimet oma töö kohta.

Näidisküsimused: 

 • Mis sind huvitab antud õppekava juures?
 • Milliseid (audiovisuaalseid) projekte sulle meeldib teha?

 

Loovülesanded saadetakse kindlaks määratud ajal. Põhjendatud juhul saab kandidaat paluda uut loovülesande esitamise aega. Selleks tuleb kirjutada aadressile maria-silvia.kaarep@tlu.ee. NB! Intervjuu aega pole võimalik muuta.

Sisseastumise üldine ajakava 2023

Vastuvõtueksamite info ja ajakava

Miks BFM?

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut on parim koht meedia õppimiseks, sest:

 • BFMis on Eesti moodsaim meedia ja kommunikatsiooniõppe võimalus koos oma ala parimate professionaalidega. 
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.

Lisaks on eriala lõpetanutel suurepärane ja laiahaardeline portfoolio audiovisuaalsete materjalidega, mis edaspidiseks karjääriks kindlasti vajalik on. 

NB! Võimalik on taotleda ka stipendiume.

Audiovisuaalse meedia tudeng Jennifer Marisse Cohen räägib videos, miks ta valis just selle eriala; mida audiovisuaalse meedia erialal õppida on võimalik ning kui palju talle BFMis meeldib. Vaata edasi:

 

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Meedia õppekava on lõpetanud teiste seas näiteks Raadio 2 peatoimetaja Heidy Purga, telesaatejuht Toomas Luhats, filmirežissöör Liina Paakspuu, teleprodutsent Jevgeni Supin, telerežissöör Hanna Šein-Meier, telekanali kommunikatsioonispetsialist Heili Klandorf, filmitehnika innovaator Kaspar Kallas. Õppekava rahvusvahelised vilistlased tänaseks tuntud telenäod Läti ja Leedu teleekraanidel.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad esmataseme tööd loovates ajakirjanduslikes, toimetamis- ja režiiametites, samuti produtseerimise ja tootmiserialadel televisioonis ja filmitootmisfirmades nii avalikus- kui erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureusetase annab põhiteadmised selleks, et jätkata erialaõpinguid Balti filmi, meedia ja kunstide magistrantuuris, mõnel teisel seotud erialal Tallinna Ülikoolis või mujal. Edasi õppida on võimalik ka paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel.

Õppejõud

Loenguid annavad tuntud Eesti filmitegijad, kelleks on näiteks Arvo Iho, Marianna Kaat, Dirk Hoyer, Jüri Pihel ja Indrek Treufeldt.

Võta ühendust!

Maria-Silvia Kaarep

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 61 99 928

E-postmedia@tlu.ee

Sarnased erialad

Ristmeedia

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Ristmeedia eriala on segu audiovisuaalsisu loomisest, loo jutustamisest ja meediamajandusest. Õppes keskendutakse nii teoreetilisele kui ka praktilisele.

Kui otsustad ristmeedia õppekava valida, õpid loo jutustamist, nii et see liigub eri suundades ja eri platvormidel. Näiteks võib lugu tutvustada filmina, laiendada teleseriaalidena ja lõpuks isegi elava esitlusena.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Päevaõpe
2100
Vaata eriala

Filmikunst

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

BFMi filmikunsti õppekava on ainus koht Eestis, kus on võimalik erialase spetsialiseerumisega filmikunsti õpet läbida.

Rakenduskõrgharidus
Eesti keel
42
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala