Ristmeedia õppekava

Ristmeedia

Ristmeedia eriala on segu audiovisuaalsisu loomisest, loo jutustamisest ja meediamajandusest. Õppes keskendutakse nii teoreetilisele kui ka praktilisele. Kui otsustad ristmeedia õppekava valida, õpid loo jutustamist, nii et see liigub eri suundades ja eri platvormidel. Näiteks võib lugu tutvustada filmina, laiendada teleseriaalidena ja lõpuks isegi elava esitlusena.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 2250

Antav kraad Bachelor of Arts in Humanities

Millistel aladel võid pärast lõpetamist tööd leida?

Keda ootame õppima?

See bakalaureuseõppe kava on mõeldud just Sulle, kui Sind paeluvad järgmised küsimused:

 • Kuidas läheneda loo jutustamisele uudsel viisil, et tänapäeva ühiskonna ootusi täita?
 • Kuidas teha filme ja telematerjali, mida kasutada integreeritult ka trükimeedias, sündmustel, mobiilirakendustes, mängudes ja sotsiaalmeedias?
 • Kuidas teha auditooriumiga koostööd ja arendada oma lugusid edasi?
 • Kuidas arendada asjakohaseid ärimudeleid oma uudse meedia jaoks?

Ootame aktiivsed noori inimesi, kellel on huvi saada ristmeedia loovspetsialistideks, kes tegelevad innovaatiliste sisuliste ja tehniliste lahendustega erinevate meediakanalite, ennekõike interaktiivsete platvormide tarbeks. Õppekava fookus on baasteadmiste, -oskuste ja loomevõime arendamine audiovisuaalsisu loomise, infotehnoloogiiste rakenduste ja meediamajanduse valdkonnas. Õppimiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt kesktasemel.


TV3 Seitsmeste uudiste reporter ja meie vilistlane Liisa Aadussoo meenutas enda kogemust ristmeedia õpingutest ning tõi näiteid, kuidas ta ristmeediat oma töös kasutab.

Loe blogipostitust


Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikool pakub erakordset võimalust jätkata oma haridusteed multikultuurses ning rahvusvahelises keskkonnas koos õppejõudude ning kaastudengitega paljudest erinevatest riikidest. Tallinna Ülikoolis õpetavad head rahvusvahelisel tasemel tunnustatud õppejõud ja praktiliste ülesannete ning loominguliste projektide teostamiseks on olemas korralik kaasaegne tehniline baas.

Intrerdistsiplinaarse ainena annab ristmeedia õppekava tõhusa sissejuhatuse veel ka IT, ärijuhtimise ja audiovisuaalmeedia põhialustesse. Õppekavas antavad teoreetilised teadmised leiavad kinnistamist huvitavates praktikates. Õppekava läbimine inglise keeles annab lõpetajatele hea erialase inglise keele oskuse ja avardab seeläbi rahvusvahelisi karjäärivõimalusi.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Ristmeedia tudengitel on võimalik kasutada BFMi tehnika- ja tootmiskeskust. Tehnika- ja tootmiskeskus on varustatud kaasaegse video- ja helitehnikaga ning pakub lisaks kooli üliõpilaste ja õppejõudude teenindamisele ka erinevaid professionaalseid teenuseid.

Hoones on lisaks Eesti esimesele 4K kinosaalile ja auditooriumitele kaasaegne tootmiskompleks filmipaviljoni, telestuudio, helistuudio ja montaažiruumidega. Lisaks ruumide rendile tegeleb tehnika- ja tootmiskeskus ka kaamera-, heli- ja valgustehnika rendi ning tootmisteenuste pakkumisega. 

Õppekava ja -ained

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Õppekava on tasakaalustatud segu eri teoreetilistest ja praktilistest kursustest. Praktilisteks kursusteks on näiteks transmeedia projekt, heli lindistamine, kirjutamine transmeediale, kaameratöö ning teoreetilisteks kursusteks on näiteks sissejuhatus ristmeediasse, multimeedia semiootika, meedia uuringud ja meedia teooriad.

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

 

Alessandro Nanì on Ristmeedia õppekava kuraator. Ta õpetab ristmeedia ja transmeedia loojutustamist nii BA kui MA tasemel.

Nanìl on doktorikraad meedia alal ning talle huvipakkuvaiks uurimisvaldkondadeks on televisioon, publik ja ristmeedia. Osana oma akadeemilisest panusest tegutseb ta ECREA (European Communication Research and Education Association) alamsektsiooni Audience and Reception Studies aseesimehena.

2014-2019 oli ta Cross Motion (CM) projekti projektijuht. CM on Interregi Läänemeremaade Regiooni ja Euroopa Liidu Policy Area Culture Flagship projekt, mille eesmärgiks on tuua kokku digitaalne kultuuripärand ja mängud ning need teiste sektorite heaks tööle panna. 

Alessandro Nanì Eesti Teadusinfosüsteemis.


 

Andres Jõesaar on BFMi meedia ja kommunikatsiooni suuna juht ning meediapoliitika dotsent. Lisaks õppejõutööle on ta ka Tallinna Ülikooli arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal. Paralleelselt on Jõesaar seotud ka meediauuringute osakonnaga ERRis.

Andres Jõesaarel on pikaaegne kogemus meedia- ja telekommunikatsioonitööstuses, eelkõige meediamajanduses ja juhtimises. Tema uurimisvaldkondadeks on samuti meedia juhtimine ja meediamajandus, meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika, meediauuringud, meedia, ristmeedia ja ristmeedia tootmise õpe. Jõesaarel on Tartu Ülikooli doktorikraad meedias ja kommunikatsioonis.

Jõesaar oli üks erakanali "Reklaamitelevisioon" asutajatest ja hiljem ka AS-i TV3 peadirektor. Aastatel 2000-2011 oli Jõesaar Tele2 Eesti AS äriklientuuri- ja meediateenuste direktor. 

Andres Jõesaar Eesti Teadusinfosüsteemis


Vastuvõtt

Üldised nõuded:

 

Vastuvõtt

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast, mis kokku moodustavad 100% tulemusest:

- Audiovisuaalne CV 30%
- Loovülesanne 20%
- Intervjuu 50%

I voor: Audiovisuaalne CV (30%)
Kandidaadid peavad koos avaldusega SAISi lisama audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatformil (nt Vimeo, YouTube). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks kandidaat ristmeediat õppima soovib tulla. Audiovisuaalsele CV-le on soovitatav lisada eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, sh videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused, muusika vms.

II voor: Loominguline ülesanne (20%)
(1) Create a story with at least two characters and a clear beginning, middle, and end. The beginning should establish the world of the story, the central characters and their goals; the middle should develop the story and deepen the conflict and the characters; the end should resolve the conflict and possibly provide a moment of emotional decompression.
(2) Use ONE of the themes for your creative assignment given loneliness or confusion .
(3) Present the story using a combination of at least two different media such as: text, still photos, paintings/drawings, audio (e.g. podcast), animation, or video material.  In other words, your story should somehow encompass more than one medium (e.g. be presented as a short story in combination with an animation, or as a podcast in combination with a series of still photographs).
(4) Combine your two media into one ‘document’. This can be offline (e.g. a PDF with text, images, and links), or online (e.g. a social media page, audiovisual solutions).

III voor: Vestlus vastuvõtukomisjoniga (50%)
Individuaalse vestluse aja saab kandidaat SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Intervjuu aega pole võimalik muuta.

Peamised hindamiskriteeriumid

 • Audiovisuaalses CV-s presenteeritav crossmediality, loojutustus, heli ja foto kvaliteet.
 • Loovülesandes loojutustuse koherentsus, dramaturgiline ülesehitus.
 • Intervjuul oskus mõista küsimusi ja neile vastata selgelt, teadlikult ja sidusalt.

Näidisküsimused
Küsimused sõltuvad esitatud materjalide spetsiifikast, kuid üks võimalikest küsimustest võib olla: Miks otsustasid just antud meediumit kasutada oma audiovisuaalses CV-s (nt miks otsustasid animatsiooni kasuks)? Milline on protagonisti ja antagonisti suhe sinu loos? 

Komisjon hindab kandidaati eelnevalt kokku lepitud kriteeriumite alusel. Lõplik hinne moodustub kõikide komisjoniliikmete hinnetest.

Sisseastumise üldine ajakava 2024

Vastuvõtueksami info ja ajakava

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajaid ootavad innovaatilisi meedialahendusi pakkuvad ettevõtted.

Võimalike ametite hulgas on:

 • telekommunikatsioonifirmade sisuteenuste arendajad,
 • meediaettevõtete digitaalmeedia spetsialistid,
 • reklaamiagentuuride loovtöötajad,
 • interaktiivsete meedialahendustega seotud töökohad filmitootmisettevõtetes jpm.

Edasiõppimisvõimalused

Ristmeedia õppekava läbinu on loovmeedia spetsialist, kes teab ja tunneb erinevate meediate ja tehniliste lahenduste kasutamise innovaatilisi võimalusi. Õppekava läbimine annab head põhiteadmised jätkamaks õpinguid magistritasemel, samuti mõnel teisel seotud erialal Tallinna Ülikoolis või mujal. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel.

Miks BFM?

 • Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM) on audiovisuaalse valdkonna teadmiste ja kogemuse kompetentsikeskus. 
 • BFM-is on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas. 
 • BFMi lõpetajatel on edaspidiseks karjääriks vajalik laiahaardeline portfoolio ja rahvusvaheliselt tunnustatud kraad. 
 • BFMis õpitakse tehes. 
 • BFMi loenguid annavad tuntud filmitegijad ja oma ala professionaalid, näiteks Arvo Iho, Renita Lintrop, Marianna Kaat, Dirk Hoyer, Jüri Pihel and Indrek Treufeldt. 
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on kõik soovijad oodatud liituma BFMi segakooriga. 
 • Tehnika- ja tootmiskeskus on varustatud kaasaegse video- ja helitehnikaga ning pakub lisaks kooli üliõpilaste ja õppejõudude teenindamisele ka erinevaid professionaalseid teenuseid. 
 • Tudengite kasutada on filmi- ja meediaraamatukogu. 
 • BFMil on enam kui 70 partnerülikooli üle terve maailma. 
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris. 
 • Saadaval on ka stipendiumid.

Võta ühendust!

Maria-Silvia Kaarep

Õppenõustaja ja -spetsialist

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 61 99 928