Kirjeldustõlke konsultant

Registreeru koolitusele: 

Tulevane kirjeldustõlk

Kui tunned, et Sinul on hea keeletaju, ladus väljendus, kiire reaktsioon tegevusi hoomata, kui oskad ümbritsevat hästi konkreetselt ja täpselt panna väheste mõistetega mõnda lausesse, kui oskad eristada olulist mitteolulisest, siis see on Sinu jaoks.

Registreeru konsultandiks:

Kirjeldustõlke konsultant

Kui suudad ennast asetada paljude nägemispuudega vaatajate rolli, viia edasi koos kirjeldustõlgiga kirjeldatavat ning anda ka ruumi ümbritsevaile helidele, võid olla Sina kirjeldustõlke konsultandina abiks kirjeldustõlkidele tooma visuaalsusest killukesi nägemispuudega inimesteni. 

 

Loe koolituse kohta blogipostitust

Koolituse aeg: 

26.september - 6.detsember 2020 nädalavahetuseti kell 10-18.00, BFMi Nova hoones, Narva mnt.27

Koolituse eesmärk: 

Tutvustada nägemispuudega inimeste maailma kultuuritarbimise seisukohalt lähtuvalt, tutvuda kirjeldustõlke ajalooga maailmas ja Eestis, anda reeglite ja soovituste põhjalt tööriistad kirjeldustõlke tegemiseks koos konsultandiga (on sihtgrupi esindaja). Praktikas teostada hea tava live-kirjeldustõlge täispikale mängufilmile, teatrietendusele, tantsuetendusele, kontsertile, muuseumi ekskursioonile või spordivõistlusele. Saada tagasisidet sihtgrupiesindajatelt, vormida hea tavaga kooskõlas kirjeldustõlge ja arusaam selle tehnikatest. 

Kursuse hind: 

600 eurot. Võimalik tasuda kahes osas. 

Sihtgrupp: 

Kõik, kes oskavad end koos konsultandiga panna nägemispuudega inimese asemele.
Kursusel osalemiseks on vajalik saata motivatsioonikiri: katrin.sigijane@tlu.ee

Koolituse maht: 

84 akadeemilist tundi (74 kontakttundi + iseseisev kodutöö, mahus 10 tundi) 
Lõputööks täispika filmi või teatrietenduse kirjeldustõlge. Osalejal vajalik oma arvuti/sülearvuti kasutamine, teised seadmed ei sobitu.

Koolituse sisu: 

 

Esimene päev 26.09.2020 kell 10:00 - 18:00

 

10:00-10:30 Kogunemine, avakõne. Sülvi Sarapuu                                                                                                    
10:30-11:30 Kuidas kohtad nägemispuudega inimest, veidi spetsiifikat. Nägemispuudega inimese osalemine kultuurisündmustel. 
Millised on organisatsioonid, kuhu nägemispuudega inimesed kuuluvad. Sülvi Sarapuu                              
11:30-12.00  Kirjeldustõlke ajalugu maailmas ja Eestis, erinevad tehnikad (Ühendriikides, Euroopas, Põhjamaades, jne). Sülvi Sarapuu
12:00-12:30  Konverentsitehnika tutvustamine (Rein Jõesaar ART Konverentsitehnika) (BFM) 
12:30-13:30 Muuvireaderi äpi kasutamine koos konverentsitehnikaga. Kuidas töötab, põhimõtted, plussid ja miinused. (koolitaja lisandub) ja Sülvi Sarapuu (tutvume kirjeldustõlget edastava programmiga välismaa filmide abil, millele on tehtud sellesse programmi kirjeldustõlge)                        
13:30-14.30 Lõuna
14:30-16:30 Silmaarstiloeng nägemisest ja silmahaigustest. Dr Maire Geršman 
16:30-18:00 Kodutööde jagamine. Kodutööna tuleb valmiskirjutada ajakoodidega kirjeldustõlge, kaastes selleks konsultanti, autorilõik/käsikiri. 
Lõputööde tutvustamine. Sülvi Sarapuu

Teine päev 27.09.2020 kell 10:00 - 18:00

 

10:00-11:00 Ilma kirjeldustõlketa filmide vaatamine silmaklappidega. Sülvi Sarapuu. BFMi tudengite tööd
11:00-12:30 Katsetame kirjeldamist. Inimesed, ruumid, pildid, koomiksid. 
12.30-13.30 Nägemispuudega inimeste abivahendid ja taktiilsed materjalid. Sülvi Sarapuu
13:30-15.00 Paus ja lõuna, liigume Meremuuseumisse, Paks Margareeta (lõuna toimub seal)                                                                                  15:00-17.00 Meremuuseumi külastus silmaklappide ja kirjeldustõlkega. Sülvi Sarapuu
17:00-18.00 Muljed ja tagasiside muuseumikülastusest. Sülvi Sarapuu
       
 

Kolmas päev 10.10.2020 kell 10:00 - 18:00

 

10:00-13:00 Filmikeele tutvustus. Filmi konspekteerimise tehnikad: erinev plaanisuurus (suur-,üld-,detailplaan jt), rakurss, kompositsioon ... + väikesed katsetused. Pildi keel ja selle lugemine, väljakutsed ja võimalikud lahendused. Alesja Suzdaltseva, BFM                            
13:00-14:00 Lõuna                                                                                                          
14:00-17:00 Kirjeldustõlgi ja konsultandi näidistund. Krista Fatkin, Kairi Kivitar
17:00-18:00 Kodutööde tagasiside. Sülvi Sarapuu
 

Neljas päev 11.10.2020 kell 10:00 - 18:00

10:00-11:30 Harjutused ja tagasiside. Sülvi Sarapuu, (koolitaja lisandub, BFM)               
11:30-14:30 Filmide eri žanrid ja nende kirjeldamine. Rühmatööd, harjutused eri žanritega. Sülvi Sarapuu                              
14:30-15:30 Lõuna            
15:30-17:00 Kirjeldustõlke autoriõigus, autorilepingud. Toomas Seppel advokaadibüroost Hedman Partners & Co                                                   17:00-18:00 Kodutööde tagasiside. Uus kodutöö. Sülvi Sarapuu                                                           
 

 Viies päev  24.10.2020 kell 10:00 - 18:00 

 

10:00-11:30 Teater ja teatri eripärad kirjeldustõlke vaatenurgast vaadates. Krista Fatkin, Kairi Kivitar
11.30-13.00  Teatrietenduse lõigule kirjeldustõlke tegemine ja harjutamine rühmades. Tagasiside. Krista Fatkin, Kairi Kivitar      
13:00-14:00 Lõuna                                                                                                                              
14:00-18:00 Kirjeldustõlge tantsupidu, šow/kontsert. Harjutused rühmades. Krista Fatkin, Kairi Kivitar
   

             

Kuues päev 25.10.2020 kell 10:00 - 18:00

 

10:00-11:30 Kirjeldustõlge spordivõistlusele. Mihkel Tikerpalu. 
2018 aasta suvel Lilleküla staadionil aset leidnud UEFA superkarika mängule tehti Eestis esimest korda nägemispuudega mängu nautijatele läbi kirjeldustõlke võimalus mängust osa saada.  
11:30-13.00  Kirjeldustõlge tantsuetendusele. Kärt Mikli ja Sülvi Sarapuu 2017 Noorte tantsupeokirjeldusest.   
13:00-14:00  Lõuna                                                                                                          
14:00-15:30  Hääle hooldus, selge diktsiooni ja mikrofoni kasutamine. Tõlkijad harjutavad mikrofoniga rääkimist. Toomas Lõhmuste
koolituse praktiline osa toimub BFMi helistuudios: tööteksti kohapealne salvestus ja kohene analüüs
15:30-18:00  Tagasiside kodutööle ja uus kodutöö. Sülvi Sarapuu 

 

 Seitsmes päev 07.11.2020 kell 10:00-18:00

 

10:00-11:30 Muuseumid, kunstiteosed, kirjeldustõlge ja tagasiside. (Pallas) Kadrioru Kunstimuuseumi näitel. Zoja-Triin Truumets  ja konsultant Artur Räpp              
11:30-13:00 Kunstihoone näitused. Kärt Mikli ja Sülvi Sarapuu
13:00-14:00 Lõuna
14:00-15:00 Kirjeldustõlge televisioonis. Külli Suurevälja, ETV                                                                        
15:00-18:00 Kirjeldustõlke harjutusi ja tagasiside rühmades. Sülvi Sarapuu        

               

Kaheksas päev 08.11.2020 kell 10:00-18:00

 

10:00-13:00 Tagasiside kolmandale kodutööle.                                                                                   
13:00-14:00  Lõuna                                                                                                                  
14:00-17:00 Helirežii, heli salvestamine. Tiina Andreas, helisalvestuse ja helirežii dotsent, BFM                             
17:00-18:00 Kursuse tagasiside kirjalikult ja kokkuvõtted

 

Üheksas ja kümnes päev 05. ja 06.12.2020 kell 10:00-18:00

 

Lõputööde esitlused. 
Lõputööks on täispika mängufilmi või teatrietendusele ajakoodidega kirjeldustõlke kirjutamine kasutades sihtgrupi konsultanti.
Sülvi Sarapuu
Kirjalik tagasiside: Krista Fatkin, Kairi Kivitar, Kärt Mikli ja Kai Kunder

Õpitulemused: 

Kirjeldustõlk on saanud reeglid ja tööriistad, kuidas kirjeldustõlget kirjutada kasutades kirjeldustõlke konsultanti 
(kes on sihtgrupiesindaja ja osalenud samasugusel koolitusel) ning kirjeldustõlk ja kirjeldustõlke konsultant oskavad koostöös valmissaada kirjeldustõlke käsikirja ning seda vajadusel ka ettekanda.

Peakoolitaja ja kursuse koordinaator:

Sülvi Sarapuu on kirjeldustõlke maaletooja (aastal 2007) ja esimese kirjeldustõlkide ja konsultantide koolituse algataja-läbiviija.Tänaseks on ta üle 10 Eesti mängufilmi kirjeldustõlke konsultant.
2009-2013 kultuurikorraldaja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias (TÜ VKA) 
2011 kirjeldustõlke konsultant (Soomes)
Sülvi Sarapuu on osalenud aastatel 2012-2017 Soomes kirjeldustõlkide ja konsultantide koolitusel

Filmide kirjeldustõlke konsultant koostööna erinevate kirjeldustõlkidega 

 • Ruudi, 2009 Mart Aas ja Sülvi Sarapuu
 • Sügisball, 2010 Mart Aas ja Sülvi Sarapuu 
 • Kinnunen, 2011 Mart Aas ja Sülvi Sarapuu 
 • Idioot, 2012 Mart Aas, Leino Rei ja Sülvi Sarapuu
 • Lotte ja kuukivi saladus, 2013 Tiina Masing ja Sülvi Sarapuu
 • Puhastus, 2014 Mart Aas, Kristel Leesment ja Sülvi Sarapuu
 • Surnuaiavahi tütar, 2015 Tiina Masing ja Sülvi Sarapuu 
 • Kertu, 2015 Tiina Masing ja Sülvi Sarapuu
 • Elavad pildid, 2015 Tiina Masing ja Sülvi Sarapuu
 • Mandariinid, 2015 Kadrian Hiie ja Sülvi Sarapuu
 • Nullpunkt, 2015 Kadrian Hiie ja Sülvi Sarapuu
 • Deemonid, 2015 Kadrian Hiie ja Sülvi Sarapuu
 • Freerange, 2015 Leino Rei ja Sülvi Sarapuu
 • Mina olin siin, 2015 Leino Rei ja Sülvi Sarapuu
 • Väikelinna detektiivid 2015. Kärt Mikli ja Sülvi Sarapuu
 • Noorte Tantsupeo Mina Jään konsultant 2017 Kärt Mikli ja Sülvi Sarapuu
 • Tantsuprojekti konsultant Vajadustest 2017 Tatjana Romanova ja Sülvi Sarapuu
 • Koos Kadi Sarapuuga käsiraamatu Ligipääsetavad ja mitmekülgsed sündmused kõigilekorraldajatele toimetaja 2017. 

Koolituse läbiviimise koht: 

Tallinna Ülikool, Narva mnt 27

Lisainfo:

Katrin Sigijane
BFM koolitusjuht

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 908, 509 6692