Filmi- ja meediablogi

Kirjeldustõlge - visuaalsuse vahendaja

Kogu meid ümbritsev maailm on aina enam ja enam muutunud visuaalsemaks ja puutetundlikumaks, kuid on üsna palju inimesi, kes sellest visuaalsusest osa ei saa ja ka puutetundlikud ekraanid ei aita neid. Need on mitmesuguste nägemispuuetega ja pimedad inimesed, vaimupuudega inimesed, võõramaalased, kes keelt õpivad ja lapsed/noored, eakad, kõik need inimesed, kel on probleeme osadest tervikute moodustamisega, nemad vajavad kirjeldustõlget kultuurisündmustest osasaamiseks.

Sülvi Sarapuu

Kirjeldustõlge aitab sihtgrupil osasaada visuaalsest maailmast, et kus ja kuidas esemed ning inimesed asetsevad nii vaataja suhtes, kui teineteise/üksteise  suhtes, mida tehakse, milline on värvide maailm, millised on ilmed, kui teatrietendusel või filmides kõlab vaid muusika, on vaikus või mürisevad masinad.

Mida sisaldavad muuseumite vitriinid ja kuidas vitriinide vahel liikuda. Millised on maastikud, objektid, kus tegevus toimub, kuidas tantsijad liiguvad, mis tegelikult spordivõistlustel ikkagi väljakul toimub, kui kuuled ülekandest, et publik huilgab või möirgab.

Koolitatud kirjeldustõlk on inimene, kelle abiga kõike seda saab sihtgruppideni viia, kuid ainult kirjeldustõlke konsultandi abiga, kes on sihtgrupiesindaja - nägemispuudega inimene.

Lausa 80% saab inimene informatsioonist nägemise kaudu. Teistele meeltele jääb vaid 20% meid ümbritsevast infost inimeseni viia.

Kirjeldustõlgiks võib saada ükskõik, millise muu ameti inimene, kui tal on omadus täpselt, lühidalt hinnanguid andmata kõnelda teatrietendusel dialoogide vahele mida ta näeb, anda edasi filmides toimuv tegelaste kõnet häirimata, pakkuda tantsuetendusel kujundliku keelega tegelikku pilti sõnades, teha mõistetavaks spordivõistluste käiku, anda edasi, mida muuseumi vitriinidesse on tallele pandud, kuid loobuda trafaretsetest võrdlustest (nagu hülge vuntsid, pastellne koer, kotkapilk), sest sündinud pime inimene pole hülgeid näinud ja mõiste tekitab hoopis küsimusi, mitte ei vii lugu edasi. Kirjeldustõlke konsultant aitab kirjeldustõlgil vältida eelnevas lauses toodud väljendeid, sest ta tunneb sihtgruppi ja on koolitatud mõtlema kirjeldustõlki toetades laiemalt, mitte ainult enese vaatevinklit esile tuues.

Kindlasti lugedes seda teksti küsite, et mida kirjeldustõlgi oskus Teile juurde annab? Ühe lisateenimise võimaluse. Arendada ennast nägema ja mõtlema, väljendama täpselt, asjakohaselt esile tuues olulisi detaile loo jutustamise kohapealt, kuid mitte etteütlema, oletama ning tõlgendama ainult oma vaatenurka esiletuues.

Maailmas meie ümber töötavad kirjeldustõlke meeskonnad televisioonikanalite juures, teatrites, jne. Näiteks Saksamaal kuuluvad meeskonda vähemalt kaks koolitatud kirjeldustõlki ja konsultant. Veel parem, kui nii kirjeldustõlke kui konsultante on mõlemaid kaks. Aga ka kaheliikmeline meeskond saab vajadusel töö tehtud.  

Ja kes siis olen?

Olen muusikaharidusega uudishimulik kultuurikorraldaja, kolme täiskasvanud lapse ema ja viiekordne vanaema, pisikese pikantsusega: olen pime. Tegelenud kirjeldustõlkega aastast 2007, nö kirjeldustõlke maaletooja Eestisse. Aastast 2011 ametlikult kirjeldustõlke konsultant ja MTÜ Kakora asutaja, juhatuse liige aastast 2006. Organisatsioon, mis viib koostöös edasi ja seisab kirjeldustõlke, kirjeldustõlkide ja kirjeldustõlke konsultantide edasiviimise ja koolituste eest.

Oli aastatuhandevahetus, kui Soomes sattusin teatrietendusele, kus pakuti ka kirjeldustõlke võimalust soovijatele. Muidugi haarasin võimalusest kinni ja panin kõrvaklapid pähe ning pistiku sünkroontõlke pesasse tooli käepidemes.

Ja seda, millest ma oma kõrva siis teada sain, mäletan tänaseni. Tegevus toimus suurvee ajal jõeäääres metsas asuvas suvilas. Kõrvaklappidest kõneles kirjeldustõlk dialoogide vahele, et noorikul oli seljas pikk punane õhtukleit ja ….

Hea kirjeldustõlge toetab esitust, mitte ei tekita küsimusi, hea kirjeldustõlge annab õigel ajal täpset ja lühidalt informatsiooni, mitte ei ütle ette nimesid ja asju, mis hakkavad toimuma. Kirjeldustõlge toetab visuaalsest maailmast osasaamist.

Sülvi Sarapuu – kirjeldustõlke kursuse koolitaja aastal 2013 ja kohe algava kirjeldustõlke kursuse koolitaja.