koreo

Koreograafia

Koreograafia MA õppekava ühendab kriitilise mõtlemise ja eksperimenteerimisoskuse arendamist tantsu-uurimus ja praktikapõhises loomingus. Tantsukunsti käsitletakse kultuuri-ajaloolisest kontekstist lähtuvalt ja viiakse ellu loomeprojekte, mis toetavad teoreetiliste ja praktiliste kogemuste omandamist.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv Avaldatakse aprillis

Õppevorm Päevaõpe

Erialal pööratakse süvendatud tähelepanu koreograafiat loovatele ja sellega vahetult seotud metodoloogilistele aspektidele ning puututakse kokku tantsukunsti lõimitud aladega (dramaturgia, kaasaegsed meediad, heli- ja valguskujundus, filmikunst jne; samuti pedagoogika ja didaktika). 

Järgmine vastuvõtt aastal 2023!

Päevikuvormis portreefilmiseeria "Tants ON..." avab TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia õppekava magistritudengite mõtisklusi, visioone ja ideid tantsu rollist ja tähendusest nende endi elus ning tähtsusest ühiskonnas laiemalt. Aneta Vartsi lugu on siin:

Keda ootame õppima?

Soovime toetada aktiivsete, eesti tantsumaastikku loovate isiksuste kujunemist. Ootame õppima tantsukunsti valdkonnas tegutsevaid inimest, kelle eesmärgiks on tantsu praktika ja teooria süvendatud õppimine, loova tegevuse realiseeriminening tantsualane uurimistöö.

Miks tulla meile õppima?

Õpingud annavad võimaluse süveneda koreograafi töö spetsiifikasse professionaalses keskkonnas ning võtta aega tegeleda loomeprojektiga uurimuslikust vaatevinklist. Samuti luua oma loomevõrgustikku tööks tantsukunstnikuna. Õpingute jooksul tehakse koostööd BFM filmikunsti, IKUMUMU, Tervise Instituudi ja teiste õppekavadega.
Tehakse koostööd ka Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja TantsuRuumiga, ning Eesti ja rahvusvaheliselt tunnustatud etenduskunstnike ja eriala esinedajatega nagu näiteks Külli Roosna (Eesti) ja Kenneth Flak (Eesti/Norra), Arnaud Degimbe (Belgia), Cid Pearlman (USA), Annemari Autere (Prantsusmaa), Andris Katinas (Leedu) ja Olga Zitluhina (Läti) jt.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

TLÜ loomemaja Vita, kus on loodud tantsuõppeks vajalikud tingimused Black Box'i, kahe proovisaali ja puhkekompleksiga. Naabriteks ja koostööks on valmis teiste loomeerialade üliõpilased ja õppejõud nagu IKUMUMU, Filmikunst, Ristmeedia ja Kehakultuur. Tudengite käsutuses on TLÜ õpikeskus, kogu ülikoolilinnaku hooned ja raamatukogu. 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub päevaõppes kõigil tööpäevadel ajavahemikus 8.15-17.45, kuid arvestada tuleb lavastusproovidega ka nädalavahetustel. Lähtuvalt eriala omapärast on kontakttundidest osavõtunõue vähemalt 80%.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

Erinevate tantsu stiilide praktikumid, tantsufüsioloogia, tantsukompositsioon, tantsudramaturgia, tantsu-uurimuse metodoloogia, teatripraktika,ballett, tantsutehnika metodoloogia, jooga, pilates ja teised kaasaegsed treeningsüsteemid.

Tutvu õppekavaga ÕISis

Õppejõud

 

Oksana Tralla (Titova) on tantsija, koreograaf ja tantsuõpetaja. Ta on lõpetanud Tallinna Balletikooli ning Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna (MA) ning töötas 13 aastat Eesti Rahvusballetis.

Oksana on tegutsenud nii klassikalise kui ka kaasaegse tantsuteatri maastikul. Tema tantsulavastused on pälvinud tunnustust ja tähelepanu nii Eestis kui ka väljaspool. Oksana on olnud Eesti Teatriliidu tantsuauhinna laureaat kolmel korral - „The Last Hayri” (2005, Kanuti Gildi SAAL), „Hamlet” (2007, RO Estonia) ja „Väike Prints” (2011, RO Estonia). 

Aastatel 2012-2018 elas Oksana Brüsselis. Lisaks Brüsseli Rahvusvahelises Balletikoolis õpetamisele on Oksana osalenud mitmesugustes tantsu töötubades ja koostööprojektides nii Belgias kui Eestis, sh „Pure” (BE) , Space IN” (BE) ja „Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas” (EST).

Oksana Tralla Eesti Teadusinfosüsteemis


Irina Pähn

Praeguseks on Irinal magistrikraad koreograafias ja ta jätkab klassikalise balleti õppejõuna. Igapäevaset tundide andmise kõrvalt püüab ta ennast igakülgselt arendada, harrastades joogat ja pilatest ning aeg-ajalt ka tantsuprojektides kaasa tehes. 2016. aastal pälvis Irina Gerd Neggo stipendiumi, mida antakse tantsuvaldkonna pühendunud õpetajatele. Irina Pähn on kogu elu olnud seotud klassikalise balletiga. Ta on lõpetanud Tallinna Balletikooli ja oli Rahvusooper Estonia balletiartist 20 aastat. Alates 2002. aastast on Irina olnud tantsupedagoog erinevates tantsustuudiotes ja Tallinna Balletikoolis, õppides ja õpetades paralleelselt Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas.

Irina Pähn Eesti Teadusinfosüsteemis


Sille Kapper

Sille Kapper, PhD on tantsu uurija Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis alates 2008. aastast ning tantsuõpetaja alates 1986. aastast. Sille on ka Folklooriansambel Leigarite kunstiline juht. Ta on pidevalt osalenud Eesti Laulu- ja Tantsupeo liikumise korraldusprotsessis, juhatuse liige Eesti Folkloorinõukogus, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi mentor ja volikogu liige Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidus.

Sille Kapper Eesti Teadusinfosüsteemis


Heili Einasto

Heili Einasto on järjepidevalt kirjutanud tantsukriitikat aastast 1991, õppinud ajalugu ja anglistikat (BA), soolisi suhteid kultuuris (MA), kultuuride uuringuid (PhD) ja sotsiaalpoliitikat, olnud Vitebski rahvusvahelise kaasaegse tantsufestivali ekspertide ning Eesti Teatriliidu aastapreemiate žürii liige, osaleb rahvusvahelises fotoprojektis "Naiselikkuse mask". Uurimise fookuses on hetkel Eesti lavatantsu ajalugu 20. sajandil, kirjutanud monograafiad "Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand" ja "100 aastat moderntantsu: pilguheit Eesti poolelt".

Heili Einasto Eesti Teadusinfosüsteemis


Külli Roosna on tantsija, koreograaf ja tantsuõpetaja. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna (BA ja MA) ning Rotterdami Tantsuakadeemia (BA).

Alates 2008. aastast on ta teinud tihedat koostööd Norrast pärit
tantsukunstniku ja helilooja Kenneth Flakiga. Koos produtseerivad ja esitavad nad oma töid maailma eri paigus. Neid paeluvad inimkehas peituvad võimalused ja mitmesuguste tehnoloogiate abil saavutatavad laiendused.

Roosna ja Flak õpetavad Responsive Body liikumispraktikat,
tantsukompositsiooni ja interaktiivse heli programmeerimist erinevates ülikoolides ja festivalidel. Nende tööd on pälvinud mitmesugust tunnustust: Eesti Teatriliidu
tantsuauhinnale on nomineeritud Two Body Orchestra (2021), Prime Mover (2019), Blood Music (2015). "Stalking Paradise" Lublini Tantsuteatrile Poolas valiti biennaalile Polish Dance Days (2015). Soololavastus „Circle Through“ sai esimese preemia Vitebski IFMC konkursil (2010).

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad koreograafias/tantsus või sellega VÕTA kaudu võrdsustatud kvalifikatsioon. VÕTA taotlus peab olema lisatud SAISi avaldusele.

Vastuvõtueksam koosneb kahest etapist:

 • loominguline portfoolio ja magistritöö projekti ideed tutvustav essee
 • vestlus

Loominguline portfoolio ja essee tuleb lisada avaldusele (SAISis). Palume tutvustada magistritöö esialgset ideed ja eesmärki ning põhjendada selle vajalikkust akadeemilises essees pikkusega 2000–3000 tähemärki. Akadeemilise essee all peame silmas heas eesti keeles terviklikku teksti, kus autori seisukohad on esitatud tuginedes usaldusväärsetele allikatele nagu varasemad uurimused, valdkondlik lugemus ja silmaring vm. Kõik kasutatud teiste autorite mõtted peavad olema korrektselt viidatud ja isiklikud arvamused põhjendatud.

Sisseastumise üldine ajakava 2023

Eksamiaega saab põhjendatud vajadusel muuta, juhul kui õnnestub leida alternatiiv, mis sobib kõigile komisjoniliikmetele.

Peamised hindamiskriteeriumid

Hinnatakse varasemat loomepagasit ja tööde kunstilist taset, loomingulisi eesmärke ning positsioneerimist Eesti tantsumaastikul. Vestlusel hinnatakse üldkultuurilisi ja tantsualaseid teadmisi, kunstiliste seisukohtade ja eesmärkide olemasolu ja nende argumenteerimisoskust. Magistritöö idee puhul hinnatakse selle põhjendatust, innovatiisvsust ja vajalikkust ning ka kirjalikku vormistamist reeglitest lähtuvalt. Lisaks hindame avatust, professionaalset uudishimu ning koostöö- ja kohanemisvõimet.

Vastuvõtueksami osade suhe lõpptulemusse

Portfoolio 30%, magistritöö ideed tutvustav essee 30%, vestlus 40%.

Iga eksamikomisjoni liige hindab portfooliot, esseed ja intervjuud eelnevalt kokku lepitud hindamiskriteeriumide alusel, andes vestluse ja magistritöö idee tutvustamise lõppedes konsensusliku hinnangu.

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

Angela Arraste, Oksana Tralla, Taavet Jansen, Tiina Ollesk, Mart Kangro, Joanna Kalm, Helena-Mariana Reimann, Ulla Helin, Astrid Väizene, Sille Kapper, Kaspar Aus, Matis Toome, Maarja Pärn, Rauno Zubko, Marie Pullerits, Martin Parmas, Irina Kikkas, Helena Pihel, Liina-Karina Meedt, Mihkel Ernits, Tiina Mölder, Kaisa Maran, Renee Nõmmik, Elo Unt jt

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad tööd koreograaf-lavastajana, tantsukunstnikuna, tantsupedagoogina, kunstilise juhina, tantsukunsti teoreetikuna jne.

Edasiõppimisvõimalused

Kunstide doktorantuur, teatrikunsti doktorantuur, audiovisuaalkunstide ja meediauuringute doktorantuur.

Miks BFM?

 • BFMis on inspireeriv loomekeskkond ja mõnus õppekeskkond.
 • Koreograafiat õpetavad kogenud õppejõud.
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.
Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Igal kevadel toimub koreograafia õppekava lõputööde esindusfestival KorFest ja igal sügisel M. Agu nimelise stipendiumi esindusõhtu. Parimate üliõpilastööde uurimuste põhjal avaldatakse artiklid.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Osalemine erinevates loomeprojektides, kaastudengite kompositsioonitöödes, Eesti etenduskunstide tudengite koostööprojektides, Euroopa kõrgkoolide ECA-Network kohtumistel, töötubades ja ühisseminaridel.

Vaata pilte Koreograafia 40. aastapäeva etendusõhtust SIIT.

ECA Network

Võta ühendust!

ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST:

Lina Žuravskaja

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9564