Filmi- ja meediablogi

Heili Einasto - 15 aastat ülikoolis

Heilile endalegi üllatuseks on ta Tallinna Ülikoolis töötanud juba 15 aastat. Kuidas see aeg nii kiirelt on möödunud ja millised plaanid tulevikuks seatud, loe juba altpoolt.

Heili Einasto

Heili Einasto, BFMi tantsuteooria lektor on tegus ja armastatud kolleeg, kes isegi üllatus, et tööstaaž juba 15. aastat tiksub.  

Millised on märkimisväärseimad muutused, mida viieteist tööaastaga ülikoolis täheldanud oled? Kirjelda palun seda ülikooli ja keskkonda, kuhu sa omal ajal tööle tulid.

Mina tulin tööle Laiale tänavale Kunstide Instituuti ja kõige suuremad muutused ongi olnud kolimine esmalt Narva mnt 38 majja, kampusele lähemale ja seejärel juba kampusesse, teater Stella ja seejärel juba Vita maja valmimine. Struktuurselt ka suured ühinemised. Eks need kolimised ja pakkimised on olnud väsitavad, muutused alati segadusi tekitavad - kuid eks proovikivid arendavad.

Kui Laial tänaval olime üsna omaette, siis kolimine kampusesse on võimaldanud suuremat osavõttu terve ülikooli tegemistest, kuulata välisõppejõudude külalisloenguid, osaleda teiste instituutide korraldatud üritustel ilma et oma töö kannataks.
 
Mida oma töö juures kõige rohkem väärtustad? Miks oled siia jäänud, et end teostada?

Hindan väga koostööd ja võimalust teha ühiskursusi. Ma olen küll kõigest kahte ELU projekti vedanud, kuid need on olnud suurepärane võimalus end arendada ning avastada midagi uut. Naudin kõiki Ülikooli pakutavaid võimalusi enesetäiendamiseks ja -arenguks -- see ja suurepärased kolleegid on mind Tallinna Ülikooli juures hoidnud.

Millised on su edaspidised plaanid (mida võiksime pikisilmi ootama hakata, kas mõnd raamatut)?

Mul on koos tiimiga (Helen Geršman, Alar Orula, Aare Rander, Madli Teller ja Sandra Vokk) käsil tantsimise ajaloo õpiku koostamine, mis on kujunenud arvatust keerulisemaks, kuid mille käsikirja esmast versiooni me praegu koos Sille Kapperiga tudengite peal n-ö testime. Eesti Tantsuhariduse Liit on avaldanud soovi Eesti tantsuhariduse ajaloo käsitluse järele, mis on täiesti läbiuurimata valdkond. Jooksvat arvustamist ja tantsuajaloo erinevate perioodide valgustamist ühe või teise kogumiku jaoks tuleb ikka ja jälle ette. Ideid on rohkem kui teostada jõuab.