Filmi- ja meediablogi

Hingelind

Videoinstallatsioon "Hingelind"

„Lind lendab!“ öeldi lastele pildistamise hetkel ja fotole püüti hulk lootusrikkaid pilke. Nagu fotograafias üldse, oli ka siin tegemist puhtakujulise pettusega, kuid pilgud said püütud. Ühtlasi ka näod, ilmed, hetked ja mõnede uskumuste järgi ka hinged.

Aga alustame algusest...

Projekt „Hingelend“ sündis IKUMUMU (integreeritud kunst, muusika ja multimeedia) eriala õppeaine "Multimeedia projekt II" raames ja koostöös Tallinna Fotomuuseumiga.

Võtsime endale lähteülesandeks luua Tallinna Raekoja tagaseinale, fotomuuseumi sissepääsu vastu videoinstallatsioon, mis tõmbaks möödujate tähelepanu ja ärataks muuseumi vastu huvi. Idee sündis tegelikult juba siis, kui viibisin muuseumis kultuurisündmuse korraldamise praktikal. Muuseumi juhataja Anneli Jalava oli ideest huvitatud, ning pakkus omalt poolt välja, et looksime installatsiooni muuseumi hingedeajale pühendatud perepäeva „Raevangla seinad sosistavad
saladusi“ raames.

Ettepanek oli inspireeriv, kuid muutis samas pingeliseks meie ajagraafiku, seda enam, et lootsime videona esitada originaalheliga käsitsi joonistatud animatsiooni.
Otsustasime tušijoonistuse kasuks, kuna see võimaldab kasutada pildikeelt, mis keskaegsete müüride vahel võiks meeleolukalt mõjuda. Animatsiooni peamisteks motiivideks said fotokaamera ja lind. Eesti pärimuses on lind seotud teispoolsusega ja samuti oluline sümbol hingedepäeva kontekstis. Ka silm, hingepeegli tähenduses, on meie animatsioonis tähtsal kohal. Pilke saab püüda ja pilguga saab tabada. Kas ka ringilendavaid hingi?

Kogu protsessi vältel käisime jooksvalt pooleliolevat animatsiooni raekoja seinale projitseerimas ja võimalusi läbi katsetamas. Kui järg heli käes oli, saime kasutada BFMi helistuudiot. Võttes arvesse meie visuaali kui ka muuseumi teemapäeva õhustikku laiemalt (muuseum asub keskaegses, endise raevangla hoones) ja sündmuse toimumise aega – pimedat novembrikuud – paistis viiul oma kõla ja võimaluste poolest sobivaim instrument olema. Lisaks viiulile kasutasime ka märksa
ebakonventsionaalsemaid instrumente, nagu kommipabereid või kurgupastillide karpi. Tänusõnad Taavi Tuisule, kes heli salvestamisel suureks abiks oli.

Videoinstallatsiooni „Hingelend“ esitati Tallinna Fotomuuseumi vastasseinal kogu 2018. aasta hingedekuu jooksul.

Tekst: Ave Hansen
Instituut: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Eriala: Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia
Õppeaine: Multimeedia projekt II
Juhendajad: Katrin Sigijane, Avo Ulvik, Taavi Tuisk, Hindrek Maasik, Carl-Robert Kagge
Autorid: Ave Hansen, Gertu Pabbo, Indra-Mirell Zeinet
Projekt: Videoinstallatsioon „Hingelend“