Filmi- ja meediablogi

IKUMUMU esimene lend - Laura Roomets

IKUMUMU eriala

Kevadel lõpetas esimene BFMi Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia õppekava lend. Mida nad sel kaval õppisid ja mida nüüd vilistlastena on ette võtnud? Küsime Laura Roometsalt:

Kuidas oskasid Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia kavale kandideerida, kust infot leidsid ja miks tulla tahtsid?

Integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia  eriala leidsin Tallinna Ülikooli kodulehelt bakalaureuseõppe erialade alt. Aastal 2016 kui ma ülikooliteed alustasin oli see eriala esmakordselt avatud. Huvi äratas võimalus õppida erinevaid kunstivorme ja võimalus seda ka multimeediaga integreerida. Kuna olen lasteaiast saadik tegelenud pilliõppega oli minu jaoks oluline, et saaksin end ka muusika vallas arendada, niisiis tunduski, et see eriala on just mulle loodud.

Mida õppisid õppides IKUMUMU õppekaval?

IKUMUMU erialal õppisin õppima. Tundub lihtne, kuid kui eriala sillutab sulle tee kõikvõimalikesse kunstisuundadesse ning teha tahaks kõike, siis tuleb kõvasti õppida, et ükski õppeaine ei jääks tahaplaanile. Iseseisev töö on mistahes erialal enesearengu kõige olulisem osa.

Õppisin ennast tundma, mis suunas kunstnikuna liikuda soovin ja mida selleks teha tuleb, et sihile jõuda. Arendasin tohutult enda silmaringi ja vaadet erinevates kunstivaldkondades. Ainukeseks kunsti piiriks oleme me ise.

Kohtusin vägevate inimestega, õppisin tiimitöö olulisust ning ühiselt projektide loomist, läbiviimist ning lõpetamist.

BFM pakkus mulle tehnilisi võimalusi, mida iseseisvalt õppida ei oleks osanud ega ka saanud. Integreerides koolist õpitud teadmised ja oskused iseseisvalt juurde õpituga, olen tööturul pädev lahendama erinevaid ülesandeid.

Mida nüüd õpingute lõppedes tegema oled asunud? 

Õpingute lõppedes töötan BFM’is loovprojektide projektijuhina ning taastuvenergia ettevõttes Sunly kujundajana.