Filmi- ja meediablogi

Katariina Kalda: "Sul on võimalus minna sügavuti probleemide või nähtuste, tendentside juurteni ning nende mõju ühiskonnale põhjalikumalt uurida."

Kommunikatsioonijuhtimise õppekaval õppiv Katariina Kalda jagab kogemusi.

Katariina Kalda

 

Mis mõjutas Sinu otsust minna tasulisele ingliskeelsele kommunikatsioonijuhtimise magistrikavale õppima? Kas Sinu kogemus on seda hinda väärt? Kas soovitaksid teistele (Eestist pärit) huvilistele sellele õppekavale õppima tulla?

Minu eelnev kõrgharidus on omandatud täielikult inglise keeles nii bakalaureuse kui ka magistri tasemel ja elasin pärast keskkooliõpinguid Suurbritannias ligi 8 aastat, seega ingliskeelse õppekava kasuks otsustamine oli üsnagi lihtne.

Usun, et Tallinna Ülikool ja kommunikatsioonijuhtimise magistri õppekava pakuvad head hinna/kvaliteedi suhet ning inglise keelse õppekava näol on võimalus saada osa rahvusvahelise kogemusega õppejõudude loengutest, mida pole võimalust eestikeelsena läbida. Lisaks sellele on enamus akadeemilist kirjandust ning lisamaterjale ilmunud inglise keeles, seega ise inglise keeles kirjutades ja loengutes osaledes on kergem ja loogilisem informatsiooni ühtseks tervikuks siduda ja vältida ühest keelest teise tõlkimist.
Soovitaksin teistele Eestist pärit huvilistele kandideerida kui otsite mitmekesist ja rahvusvahelist õppekeskkonda, soovite oma silmaringi laiendada ja inglise keele taset parandada.

Kas õppekava valmistab Sind ette valitud/planeeritud karjääriks kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas? Mil määral valmistavad õpingud Sind eluks ette?

Usun, et õppekaval on võimalik õppida erinevaid aineid, mis on aktuaalsed kommunikatsiooni valdkonnas ja samuti valmistab õppekava ette tööks rahvusvahelises keskkonnas. Kommunikatsioonivaldkond on üsna lai ja sisaldab endas mitmeid distsipliine, mille kohta saab ka rohkem teada ning neid teadmisi kasutada tulevases karjääris. Lisaks sellele on võimalus siduda praktika õpingutega, mis samuti aitab valmistada ette tulevaseks karjääriks ning siduda õpingud just endale huvipakkuva valdkonnaga.

Mis mulle endale selle õppekava juures kõige rohkem meeldis, oli eelkõige see, et kuna tegemist on magistriõppega, on enamus ainete raames võimalus minna sügavuti probleemide või nähtuste, tendentside juurteni ning nende mõju ühiskonnas põhjalikumalt uurida. Selline lähenemine võimaldab põhjalikumate arusaamade tekkimist ja strateegiliste lahenduste leidmist, ühekülgsete päheõpitud teadmiste asemel.

Pandeemia-ajastu semestril kui palju aega nädalas kulub Sul õppimisele? Kui palju pälvid õppejõududelt isiklikku tähelepanu? Kas midagi aitab Sul ajakava paika panna?

Usun, et kulutan õppimisele nädalate lõikes aega üsnagi erinevalt, sest sessioonõppe vormi tõttu on nädalati ka õppekoormus erinev. Pigem kipun siiski vahetult enne tähtaegu rohkem aega panustama tähelepanu nõudvatele ainetele ning semestri jooksul võib ka olla erinev hulk aineid korraga käsil. Lisaks sellele võib ka öelda et mõnede ainete raames on rohkem kontakttunde ja teiste raames rohkem iseseisvat tööd. Ütlen hinnanguliselt, et keskmiselt oli semestri lõikes ligikaudu 15 akadeemilist tundi kontakttunde ning iseseisva töö jaoks kulus jooksvalt umbes sama aeg, kuid vahetult enne tähtaegu üldiselt rohkem.

Praeguse pandeemia olukorra tõttu olen enamuse õppeaastast distantsõppel veetnud. Vaatamata sotsiaalse kontakti puudusele ja sellest tulenevale negatiivsele poolele, on distantsõppel ka mitmeid positiivseid külgi. Näiteks annab see võimaluse aega säästa kooli mineku arvelt, mistõttu on tunduvalt lihtsam sobitada tööd või praktikat õpingute kõrvalt enda ajakavasse. Lisaks sellele annab see võimaluse võtta tundidest osa viibides näiteks riigist väljas.

Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kõik õppejõud on kättesaadavad meili teel ja vastavad üsna kiirelt kõigile küsimustele ning vajadusel saab ka virtuaalseid koosolekuid organiseerida. Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et olen mõne küsimusega üksi jäetud kontakttundide puudumise tõttu. Lisaks sellele võin ka mainida, et enamus ainete puhul olid õppegrupid toeks.

Millised loengukursused on Sinu jaoks kõige huvitavamad?

Praeguseks läbitud kursustest on minu jaoks kõige huvitavamad olnud sotsiaalmeedia ja ühiskond, riski- ja kriisi kommunikatsiooniteeoriad, transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid, üleilmastumine ja identiteet ühiskonnas ning rahvusvaheline suhtekorraldus. Eelnimetatud ained on kõik erinevad, kuid puudutavad olulisi teemasid seoses kommunikatsioonivaldkonnaga ja lisaks sellele on palju kokkupuutepunkte ning vihjeid tavaelus toimuvaga ning nende ainete läbimine aitab paremini aru saada minevikus toimunud sündmustest.