Pressiteade

Avaneb teleteaduse ja teleajaloo andmebaas Telekraat

Täna avaneb teleteaduse ja -ajaloo andmebaas Telekraat, mis on Tallinna Ülikooli telekultuuri külalisprofessori Hagi Šeini koostatud Eesti teleteaduse veebipõhine korpus (www.telekraat.ee).

Andres Jõesaar ja Hagi Šein

Telekraat pakub süsteemset juurdepääsu Eesti telelugu ja uuringuid käsitlevatele allikatele: teadustöödele, sadadele väitekirjadele, magistri- ja bakalaureusetöödele, teadus- ja  mäletamisraamatutele, tuhandetele artiklitele ajakirjanduses ja televisiooni käsitlevatele saadetele.

Telekraadi koostaja ja kuraatori, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) telekultuuri professori Hagi Šeini sõnul sisaldab andmebaas kogu telesündmuste kroonikat. Sealhulgas leidub Telekraadist telesündmuste arengu ajajooni, mõistete selgitusi, fotokogu ning andmeid telemajanduse, -poliitika ja -auditooriumi kohta.

„See haarab meie telekultuuri kõiki kolme senist arenguperioodi: televisioon Eesti NSV-s 1955–1991, televisioon siirdeühiskonnas 1991–2008 ja televisioon digiajastul, alates aastast 2008,“ ütles Šein.

Hagi Šein lisas, et kogu Telekraadi andmebaasi keskseks osaks on Eesti teletegijate biograafiline leksikon, milles on praegu üle 200 elulookirje. Telekraadi andmebaasi täiendamine ja arendamine jätkub.

Telekraat on mõeldud meediateadlastele, -üliõpilastele, teletöötajatele ning ka laiemale valdkonnast huvitatud inimeste ringile.

Teleteaduse ja -ajaloo andmebaas Telekraadi avamine toimub 19. aprillil kell 14 Tallinna Ülikooli BFM-i telestuudios.

Andmebaasi koostaja ja haldur on BFM-i telekultuuri külalisprofessor Hagi Šein, toimetaja Salme Rannu, kaastööd tegid ETV muuseumi juhataja Tiit Kimmel ja biograafilise leksikoni toimetajad Laura Laasi ja Renita Timak.

Telekraadi veebikorpuse IT-lahenduse toetus tuleneb Kultuurkapitali ülikoolide õppejõudude loometegevuse toetuse stipendiumiprogrammist ja Tallinna Ülikooli BFM-i teadus- ja uuringufondist. Veebilahenduse teostas Opus.