Aktuaalne

BFMi esitati Eesti konkursil 700 sisseastumisavaldust

Sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu esitas BFMi juuni lõpu seisuga 700 kandidaati, kellest 584 kandideerib bakalaureuseõppesse, 105 magistriõppesse ja 11 doktoriõppesse.

BFMi sisseastumine

Bakalaureuseastmes on suurim konkurents ajakirjanduse erialal, kus on ühele kohale 6,1 kandidaati. Ühtlasi oli ajakirjandus ka BFMi bakalaureuseõppe populaarseim eriala avalduste arvu poolest – õppima sooviks tulla 152 kandidaati. Teisele kohale jääb SAISi järgi filmikunst 150 kandidaadiga (arvestatud ei ole eelkonkursi avaldusi) ning kolmandale kohale reklaam ja suhtekorraldus 114 kandidaadiga. Keskmine BFMi bakalaureuseõppe ühele kohale kandideerijate arv on 4,0. Arvestuses ei ole lävendipõhiseid konkursse (ristmeedia ja audiovisuaalne meedia).

Magistriõppe populaarseim kava on nüüdismeedia, kuhu esitati 70 avaldust. Võrreldes eelmise aastaga on õpetajaõppe erialade avaldused jäänud samale tasemele. Kunstiõpetajaks kandideerib 15 ja muusikaõpetajaks 10 kandidaati.

Doktoriõppesse esitati sel aastal 11 avaldust.
 

Edu kõikidele kandidaatidele sisseastumiseksamitel!