Ühe Minuti Loeng: kuidas kaitsta õpetajat (küber)kiusamise eest?

Nii eelmise kui ka uue valmiva haridusstrateegia peamisi teemasid on õpetaja heaolu. Samas pole me selle ülesande täitmisel olnud kuigi edukad. Rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS kohaselt on Eesti hariduse probleemina sõnastatud õpetajate vähese enesetõhususe ning professionaalse koostöö̈ kõrval just austuse ja tunnustuse puudus, selgitab TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi kommunikatsiooni dotsent Katrin Aava.

koolitund

Õpetajatel on suur risk sattuda suhtlusvägivalla ohvriks ning kogeda kiusamist. See trend näitab nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tõusutendentsi. Uuringute põhjal kogeb õpilastepoolset kiusamist 35,3% ning täiskasvanutepoolset kiusamist neljandik õpetajatest (Kõiv, 2017). Veebikonstaabel Maarja Punak rõhutab, et õpetajate küberkiusamine on tõusmas aina tõsisemaks teemaks.

Mis on lahendused?

Peamine on see, et rünnaku objektiks langenud õpetajale ei öelda, et ta ei saa oma tööga hakkama, vaid pakutakse kiiret ja turvalist tuge. Loome koostöös lahendused õpetaja võimestamiseks: koolisisesed ja -välised toetussüsteemid ning toetusringid nii kriisiolukorra kui igapäevase tööpingega toimetulekuks. Oluline on koostöö ka kogukonna tasandil ning erinevate institutsioonidega, kus on läbi mõeldud ennetus- ja sekkumistegevus.

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM) töötab hetkel koostöös teadlaste, õpetajate ja gümnasitidega välja uusi meediapädevuse programme õpetajatele, kooliõpilastele ja lasteaedadele. Väikselt alustada saame igaüks ise, järgides Euroopa meediapädevuse nädala juhtlauset ’’Enne mõtle, siis jaga!".