Digiblogi

Tööjuubilar: Pille Esloni 45 aastat TLÜs

DTI keeletehnoloogia dotsendil Pille Eslonil täitus augustis 45 aastat Tallinna Ülikoolis. Sel puhul on tema kolleegid jaganud meeldejäävamaid meenutusi.

Pille Eslon tseremoonial

„Vahet pole, kas bakalaureuse- või doktoritöö“ – need sõnad pärinevad Pille suust ja iseloomustavad tabavalt tema suhtumist juhendajatöösse. „Nii valmiski mul üle 100-leheküljeline bakalaureusetöö, mida kaitsmisel võrreldi magistritöödega. Mõni aasta hiljem võrdles komisjon minu magistritöö kaitsekõnele järgnenud elavat arutelu doktoritööde kaitsmisega. Seda tänu Pille nõudlikkusele ja põhjalikkusele,“ meenutab Kais Allkivi-Metsoja, nooremteadur ja Pille Esloni juhendatav juba kümme aastat (seminaritööst doktoritööni).

„Pille suudab valdkonda süvenedes leida selle abil lahendusi üllatavates kohtades. Ta tutvustab sellise võluvahendina keeletehnoloogiat. Ja tõesõna – lisaks tehnoloogia enese võimalustele aitavad keeletehnoloogia kaudu õpitud meetodid süstematiseerida regilaulude meloodiaid, mõista geneetika algoritme, tuvastada lõpptulemust vähem ja rohkem mõjutavaid mõõtmistulemusi, tuua andmetes peituvaid ka varjatumaid seaduspärasusi välja joonistel ning mõnikord andmete põhjal animatsioone koostada,“ muljetab Jaagup Kippar, tarkvaratehnika teenekas lektor, torupillimängija ning Pille Esloni hea kolleeg. 

dti pille eslon

Pildil on Pille Peeter Normaku ja oma üliõpilase Kais Allkivi-Metsojaga.

„Ta sihikindlus aitab ka omal leida igapäevase siblimise kõrval motivatsiooni uute võimaluste ja vahendite õppimiseks“

 

– Jaagup Kippar

 

Jaagup lisab: „Ta sihikindlus aitab ka omal leida igapäevase siblimise kõrval motivatsiooni uute võimaluste ja vahendite õppimiseks ning nende kaudu esialgu ehk liigagi keerukana tundunud probleemide süstemaatiliseks lahendamiseks.“

 „Eks ma ikka kartsin teda algul: ta rääkis enesestmõistetavusega kirjandusest, mida ma polnud lugenud, ja pani mind mõistma, kui palju on veel õppida. Samas võib Pillega rääkida maast ja ilmast, koos naerda ja kiruda, ka head õlut juua. Tal on tugevad põhimõtted, ta võib olla karm ja otsekohene. Siiski hoiab ta omasid – töörühma kolleege ja juhendatavaid – väga. Mis kõige olulisem: Pille suudab sütitada üliõpilasi teadusega tegelema ja keerukaid probleeme lahendama,“ ütleb Kais lõpetuseks.


Digitehnoloogiate instituut õnnitleb ja tänab Sind südamest!