Digiblogi

Uuem ja värskem matemaatika bakalaureuseõpe

Tallinnas õpetatakse matemaatikuid ja matemaatikaõpetajaid juba ligi 100 aastat. Sügisel alustas Tallinna Ülikoolis vastuvõttu uuendatud matemaatika bakalaureuse õppekavale “Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs”. Õppekava uuendusega vestleme matemaatika bakalaureuse õppekava kuraatori Anna Šeletskiga.

andmed

Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuseõppe erialal  toimusid sel aastal suured muutused. Milles need seisnesid?

Uuendasime matemaatika bakalaureuse õppekava, millele vastuvõtt algab 2018 suvel. Viisime õppekavasse sisse rohkem matemaatika rakendusi. Keskendume eelkõige andmeanalüüsile ja majandusmatemaatikale. Uuendusena viisime sisse  ka praktika väljaspool ülikooli. Nüüd on üliõpilastel võimalik juba õppimise ajal ennast proovile panna pankades, statistikaametis ja firmades, kus tudeng võiks oma teadmisi ja oskusi kasutada reaalelulises olukorras. Matemaatika rakendusväli on väga suur, see on nii IT-valdkonna algoritmide väljatöötamine, meditsiiniseadmete programmeerimine, 3D graafika loomine, ilma ennustamine jne.

Miks otsustasite valida just andmeanalüüsi ja majandusmatemaatika suunad?

Selleks on mitu põhjust, üks nendest meie vilistlaste tagasiside. Mõned matemaatika eriala lõpetajad töötavad analüütikutena, mõned pankuritena, raamatupidajatena, programmeerijatena ja isegi ministrina. Kõigil nendel on oma töös vaja läbi analüüsida tohutu hulk andmeid, teha kokkuvõtteid ja prognoosida eeldatavaid tulemusi. Kuna matemaatika õppesuund kuulub Digitehnoloogiate Instituudi juurde, siis on loomulik, et saame pakkuda tudengitele varasemast suuremat koostööd informaatika õppesuunaga ja selle tulemus ongi andmeanalüüsi moodul. Majandusmatemaatika oli meil juba pikka aega  üliõpilaste poolt kõrgelt hinnatud moodul kuid seegi läbis värskenduse ja uuenduskuuri.

Millist tagasisidet vilistlastelt veel saite?

Vilistlased hindasid kõrgelt, et meie õppesuunal on väga tihe side õppejõudude ja üliõpilaste vahel. Võiks öelda, et meil on palju individuaalset õpet ja tihe omavaheline lävimine. Näiteks, alati on võimalik lisakonsultatsioone saada, väga selgete eesmärkide puhul ka individuaalset õpet. Kõik meie õppejõud on äärmiselt vastutulelikud ja mõistvad.

Mul on meeles oma üliõpilasaastad. Peale peaeriala õppimist tahab noor inimene midagi muud ka veel õppida. Kas teie uuendatud õppekava jätab selleks võimaluse?

Kindlasti. Meie ülikoolis on kõikides õppekavades vabaained, mille raames tudengid võivad õppida võõrkeeli, parandada oma IT-oskusi, tegeleda spordiga, laulda, joonistada jne. Samuti on üleülikoolilised ained, kus tudengid erinevatest instituutidest loovad koos ühisprojekte lahendades reaalelulisi ülesandeid. Veel on meil üliõpilasnõukogu, kuhu võib soovi korral igaüks kandideerida. Üliõpilasnõukogu võtab osa koosolekutes ja võib oma sõna sekka öelda ka tähtsamates küsimustes. Muidugi korraldavad ka pidusid ja jagavad omavahel kasulikke kogemusi, näiteks, kust ja millist lisastipendiumi võib saada. Parimad tudengid  saavad ka ülikoolist stipendiumi - 100 eurot kuus. Pole paha!

Kui raske on leida tööd pärast ülikooli lõpetamist?

Ausalt öeldes, tavaliselt viimasel õppeaastal on juba kõik meie tudengid töö leidnud. Matemaatikuid otsitakse juba õppimise ajal tikutulega taga. Saame pidevalt põnevaid tööpakkumisi ja meie üliõpilastel on valik väga suur. Pärast bakalaureusetaseme lõpetamist võivad tudengid jätkata ka edasiõppimist meie ülikoolis või siirduda edasi teistesse ülikoolidesse.

Meie suund pakub matemaatikaõpetaja magistrikava ja mitte ainult meie bakalaureuse lõpetajatele vaid kõigile, kellel on bakalaureuse tase lõpetatud ja on piisavas mahus matemaatika kursusi läbitud. Info selle kohta leiab ülikooli kodulehelt. Saladuskatte all võin öelda, et ka matemaatikaõpetaja õppekava on pidevas arendamises ning peagi on ka sellelt õppekavalt põnevaid uudiseid oodata.

Kujutame nüüd ette, et abiturient loeb seda artiklit ja tal tekib soov matemaatika erialale astuda. Millised on vastuvõtutingimused?

Sisseastujal peavad olema tehtud eesti keele (või eesti keel võõrkeelena) ja laia matemaatika riigieksamid. Matemaatika annab 75% ja eesti keel 25% kogu punktidest. Kui tuleb kokku vähemalt 65 punkti, siis võib julgesti meile õppima tulla.

Aga mida teha kui näiteks on juba valitud kitsas matemaatika riigieksam või punktide arv on ebapiisav?

Sellisel juhul on vaja osaleda sisseastumiseksamil, mis on tavaliselt taseme järgi suhteliselt sarnane sama aasta laia matemaatika riigieksamiga. Riigieksami tulemust see muidugi ei muuda, aga sisseastumispunkte küll.

Kõlab väga kutsuvalt!

Kõlab! Matemaatika õppekava kohta saab ülikooli kodulehelt täpsemalt lugeda ja kutsun matemaatikahuvilisi abituriente liituma TLÜ matemaatikute kogukonnaga Facebookis!