Digiblogi

Valmis õpetajate digipädevuse hindamise veebipõhine tööriist SELFIE for Teachers

Õpetajate digivõimekuse tõstmisel on nüüd abiks värskelt valminud digipädevuste hindamise tööriist, mille arendamisele andis suure panuse ka Digitehnoloogiate instituut.

Mart Laanpere

Varasemalt on Eesti õpetajad oma digipädevuse kaardistamiseks kasutanud lihtsakoelist enesehindamise ankeeti, mis põhineb Euroopa õpetajate digipädevusmudelil DigCompEdu. Ankeedi edasiarendusena loodi eelmisel aastal aga kõigile Euroopa õpetajatele suunatud enesehindamisvahendi prototüüp. Euroopa Komisjoni uurimisinstituut JRC Seville otsis hankega kolme-nelja riiki, kes testiksid valminud prototüüpi ühe aasta jooksul. Hanke võitnud konsortsiumi juhiks osutus Mart Laanpere, kes vastutas ühtlasi ka Eesti pilootprojekti koordineerimise ning kvantitatiivse andmeanalüüsi eest.

Prototüübi testimine viidi läbi tänavu aprillis Portugalis, Itaalias, Leedus ja Eestis ja selles osales ligi 3200 õpetajat, kellest 497 olid Eestist. Piloteerimise põhjal täiustatud tööriist valmis selle oktoobri alguseks, Eesti õpetajate kasutusse jõuab selle emakeelne versioon hiljemalt novembri keskel.

Tööriistast lähemalt

Õpetajate SELFIE  on digipädevuse enesehindamiseks loodud veebipõhine tööriist, mida saab kasutada nii ühe õpetaja poolt individuaalselt kui ka grupi (nt kooli) tasandil. Grupi hindamise algatajal, näiteks koolijuhil, on ligipääs anonüümsetele tulemustele, mida saab võtta arvesse personali koolitusvajaduste ning kitsaskohtade kaardistamiseks. Tööriist põhineb Euroopa Komisjoni loodud õpetajate digipädevuse mudelil DigCompEdu, mille alusel hinnatakse kuute pädevusvaldkonda. Nendeks on digitehnoloogia rakendamine kutsealases koostöös ja arengus, õppevara loomisel ja kasutamisel, õpetamisel, õpitulemuste hindamisel ja õpilaste digipädevuse kujundamisel.

Hindamise järgselt pakub tarkvara ka üldiseid soovitusi edasisteks arenguvõimalusteks. Pädevustasemed on määratletud sarnaselt Euroopa keelepassi keeleoskustasemetele (A1 kuni C2), kasutaja peab valima oma digipädevuse hetkeseisule kõige sobivama taseme. Valminud tööriist tõlgitakse veel tänavu kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse.

Veidi unistades, näeb Mart Laanpere Eesti tasandil järgmise sammuna võimalust liidestada HARNO koolituste andmebaasid Õpetajate SELFIE raportiga, et eneseanalüüsi tulemusena pakkuda Eesti õpetajatele automaatselt ka taseme tõstmiseks saadaolevaid kursuseid.


Mart Laanpere ja Linda Helene Sillat on juba mitmeid aastaid löönud kaasa HARNO digipädevuse rakkerühmas, mille eesmärgiks on digipädevuse alal standartite ja hindamisvahendite väljatöötamine ning parimate praktikate koostamise ja kaardistamine nii õpilastele kui ka õpetajatele. Senitehtud eestindatud standardid ja hindamisvahendid on veebilehel https://digipadevus.ee