Teadus

Doktoritöö tõstab inimese-arvuti interaktsiooni disainiprotsessi keskmesse

Täna, 28. märtsil kaitseb oma doktoritööd TLÜ digitehnoloogiate instituudi doktorant Abiodun Afolayan Ogunyemi. Tema uurimistöö keskendus inimese-arvuti interaktsiooni (IAI) kasutamisele tarkvaraarendusettevõtetes ning uuris võimalusi IAI põhimõtete kasutusele võtmiseks.

Õppijad

Täna, 28. märtsil kaitseb oma doktoritööd TLÜ digitehnoloogiate instituudi doktorant Abiodun Afolayan Ogunyemi. Tema uurimistöö keskendus inimese-arvuti interaktsiooni (IAI) kasutamisele tarkvaraarendusettevõtetes ning uuris võimalusi IAI põhimõtete kasutusele võtmiseks.

„Uuring tõukub peamiselt meie ühiskonna muutusest informatsiooniühiskonnaks, kus tarkvarasüsteemid ja –teenused dikteerivad meie elu, suhtlust ja äri,“ sõnas autor. Kuigi IAI uuringute tulemused on tarkvaraarendajatele vabalt kättesaadavad, ei lähtu arendamine endiselt lõppkasutaja väärtustest ja arvamustest, mis on Ogunyemi hinnangul murettekitav. „Ühtlasi on suurem osa IAI uuringutest vähese või olematu teoreetilise väärtusega – tihti puudub neil ka metodoloogiline alus,“ lisas ta.

IAI praktiline kasutamine võiks levida, kui ettevõtteid toetada kas läbi strateegilise koostöö arendusfirmadega või pakkudes neile vahendeid perioodiliseks enesehindamiseks. „IAI’d kui eraldi valdkonda peaks ka klientidele tutvustama. Tõenäoliselt aitab IAI protsesside enesehindamine parandada ettevõtete IAI-teadlikkust, enesetäiendamise võimet, meeskonnasisest suhtlemist, ühise visiooni jagamist projektides ning IAI kui valdkonna arengut,“ lisas Ogunyemi.

„Doktoritöös koostasin juhendi inimkeskse disaini juurutamiseks tarkvaraarendusettevõtetes. Juhised esitatakse viies faasis - inimkeskse disaini ärilised eelised, koostöö, jagamine, kohandamine ning rakendamine,“ jätkas autor. Juhend sai koostatud, kuna hetkel on tarkvarapraktikutel väga vähe teadmisi IAI valdkonnast ja praktikast ning selle kasutuselevõtt on eelduseks ka strateegilisele koostööle ülikoolide ning avaliku ja erasektori vahel. „Tarkvaraettevõtted saavad selle juhise abil lihtsamini liita IAI põhimõtted oma protsessidesse. Kui koostatud mudel valmib analüütilise arvutiprogrammina ja saab internetis avalikuks, saavad arendusettevõtted seda kasutada jooksvalt enesehindamise ning IAI protsesside edukuse analüüsimiseks,“ selgitas autor.

Teiseks tõi autor oma töös välja neli teemat, mis on esmatähtsad IAI juurutamiseks tarkvaraettevõtetes: protsess, jõudlus, kompetentsus ja kasutatavuse mõju hindamine toodetel. „Need teemad lisati uude mudelisse, mis toetab IAI protsesside kasutuselevõttu ettevõtetes, kes tõesti soovivad end selles vallas täiendada,“ lisas Ogunyemi.

Doktoritöö „HCI Practice Uptake in Software Development Companies: Improving Through Process Self-assessment“ kaitsmine toimub Tallinna Ülikoolis ruumis M-648 28. märtsil kell 11:00. Doktoritöö juhendaja oli Tallinna Ülikooli professor David Lamas. Oponendid on Professor Timo Jokela Lapimaa Ülikoolist ning dotsent Tarmo Robal Tallinna Tehnikaülikoolist. Doktoritöö kaitsmine toimub inglise keeles.

Doktoritöö täistekst

https://www.etera.ee/zoom/40310/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2067,2834