Doktoriõpe

Kui oled mõelnud doktoriõppesse astumisele, siis tule HTI doktoriõppe eelkooli!

Märtsis alustab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi järjekorras juba neljas doktoriõppe eelkool. Doktoriõppe eelkooli on oodatud hariduse vallas tegutsevad professionaalid ja tegevõpetajad, kes soovivad tõusta kutsealases mõttes uuele tasemele ning jagada edaspidi oma teadmisi nii teiste kolleegide, õpetajate kui ka üliõpilastega.

naine raamatukogus
Doktoriõpe on üks võimalus õpetajatel end professionaalselt arendada ning muuta oma töö veelgi tähendusrikkamaks

Doktoriõppe eesmärk on anda panus Eesti haridusedu kestmisse ning tulevaste õpetajate haridusse. Doktoriõppe eelkooliga soovime toetada osalejate teadusteekonda ning nõustada neid nii oma uurimisteema valikul kui ka doktoriõppesse kandideerimisel.

Lisaks grupiaruteludele pakume parimatele kandidaatidele individuaalset tuge doktoritöö kava koostamisel, võimalusel juba koostöös tulevase juhendajaga.

Kui sind huvitab õpetamise uurimine ning soovid panustada näiteks didaktika arendamisse, siis on see väljakutse just sulle.

Pane tähele, et eelkoolis osalejana peaksid olema valmis kasutama inglise keelt, sest nii sisseastumiseksam kui ka edaspidine õpe toimub eesti ja inglise keeles.

Registreeri Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktoriõppe eelkooli hiljemalt 27. veebruariks 2020.

Registreeru doktoriõppe eelkooli siin

Doktoriõppe eelkool


Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun:

„Doktoriõppe eelkool on parim võimalus saada kindlust ja tuge oma motivatsioonile tegeleda põhjalikumalt haridusprobleemide teaduspõhise lahendamisega.”


Tallinna Ülikooli õppeprorektor, Kieli Ülikooli doktoriõppe lõpetanu Priit Reiska:

„Doktoriõpe on võimalus, mida tuleb kasutada. Kõik, kes alustavad doktoriõpinguid, neid küll kahjuks ei lõpeta, kuid ma ei ole kuulnud kedagi, kes oleks seda valikut kahetsenud. Doktoriõpingud avavad võimalusi nii isiklikuks arenguks kui ka ühiskondlikuks karjääriks.“


Keemia ja loodusõpetuse õpetaja, Tallinna Ülikooli doktorant Katrin Soika:

„Olen oma doktoriõpingute jooksul analüüsinud õpetamis- ja õppimisprotsessi uurija ja praktikuna. Seeläbi olen mõtestanud enda ja õpilaste jaoks koolisüsteemis harjumuspäraste protsesside ja etappide efektiivsust.“


Tallinna Ülikooli doktorant Helene Uppin:

„Doktoriõppes saad oma kõhutundega tõsisemasse dialoogi astuda (seda andmetele ja analüüsile tuginedes kinnitada või ümber lükata). See on ka hea viis leida uusi mõttekaaslasi ja lähenemisnurkasid, et oma igapäevatööd veelgi tähenduslikumaks muuta.“