Miks tulla kõrgkooli väljapoole Tallinna ja Tartut?

Heli Kaldas

Regionaalsed kolledžid on oma tööd teinud üle 20 aasta ja kahtlus nende eksistentsi vajalikkuses on viimastel aastatel aina vähenenud. Pigem on räägitud sellest, kuidas toetada kolledžeid, et nad suudaksid viia läbi kvaliteetset õppetööd ja olla oma kompetentsivaldkondades võrdväärne partner regiooni omavalitsustele, ettevõtetetele ja organisatsioonidele.

Vaadates kolledžite asukohti, katab Ida-Eestis igakülgselt õppimisvõimalused Virumaa ja Narva kolledž, lääne pool Haapsalu ja Pärnu kolledž ning Kuressaare üksus ja lõuna poolt toetab Viljandi kultuurikolledž. Kolledžites õpetatavad erialad on suhteliselt unikaalsed, mis on ka peamine argument, miks õppija tuleb kõrgharidust omandama väljapoole kahte suurlinna.

Teine aspekt on tsükliõpe, mis võimaldab õppida täiskasvanul, kellel on sageli pere ja kes käib täiskohaga tööl.

Regionaalsus kolledžite igapäevatöös kannab endas väga laia mõõdet: töö tehakse ära, osaledes maakondlikes töörühmades, viies läbi praktikaid kohaliku kogukonna koolides ja lasteaedades, uurides ja pakkudes välja uusi lahendusi lõpu- või kursusetööde kaudu, mille raames leevendatakse piirkonnale olulisi valuküsimusi.

Haapsalu kolledži neli rakenduslikku õppekava (tervisejuht, liiklusohutus, rakendusinformaatika, käsitöötehnoloogiad ja disain) on omavahel võimaldanud väga hästi integreeruda, ja seda just ühiskonnas oluliste projektide algatamiseks ja elluviimiseks.

Täiskasvanud õppijate jaoks on rakenduslikul õppekaval õppida huvitav, tulevad nad ju oma eelnevate teadmistega ning reaalse eluga sidumise võimalus avaneb pea iga õppeaine raames. Nii on üliõpilaste abil loodud õppemänge, mobiilirakendusi ja disainilahendusi, mis eri organisatsioonides kasutust leiavad.

Üsna palju on tehtud koostööd haridusasutustega. Näitena võib tuua koolide toitlustamise ja menüüde analüüsid, laste liikumisega seotud ja kooliterritooriumite liikluskorralduse uuringud, koolide õuealade planeerimised ning palju muud.

Õige pea tutvustatakse uut õppemängu, mille on diplomitöö tulemusena loonud Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava vilistlane Tiina Liivamägi ja mis koostöös maanteeametiga on jõudnud etappi, kus see tehakse avalikuks ja kättesaadavaks kõikidele huvilistele. Õppemäng „Liiklustarga liiklusmäng“ arvestab alushariduse õppekava liiklushariduse väljundeid ning loob uue ja põneva meetodi nende saavutamiseks. Haapsalu kolledži ja maanteeameti koostöös sündinud mängu esitletakse veebiülekandena 12. novembril kl 13. Posti teel on hakatud mänge juba teele saatma ja enne veebiseminari on kõikidel Eesti lasteaedadel mäng käes.

Julgustan haridusasutuste esindajaid tutvuma Haapsalu kolledži õppekavadega ja huvi korral julgesti ühendust võtma. Vahel on sündinud utoopilistest ideedest väga elulised ja huvitavad lahendused.

Õppekavadega saab tutvuda kooli kodulehel www.hk.tlu.ee.

Foto: Birgit Varblane