Humanitaarblogi

TÜHI magistrant ja nooremteadur õpetavad Pelgulinna riigigümnaasiumis filosoofiat: "Senine kogemus on olnud inspireeriv!"

Sügisel lükati hooga käima Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumis sissejuhatav kursus filosoofiasse "Rahutu mõte", mida annavad TÜHI nooremteadur Sara Arumetsa ja magistrant Paul Johannes Raud. "Igaühe tee filosoofia juurde on erinev. Mitte mingit häbi pole selles, kui alustada kõige lihtsamate teemadega näiteks mõnes humoorikas esituses või hoopis uurida ainult üht ennast huvitavat teemat, ilma et peaks teadma ka kõike muud," arvavad värsked õpetajad.

Paul Raud ja Sara Arumetsa

Mis on "Rahutu mõte"?

"Rahutu mõte" on sissejuhatav kursus filosoofiasse gümnaasiumiõpilastele. Kursus sai alguse 2023. aasta kevadsemestril Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemias, kui Paul õpetas seda koos kursusekaaslasega magistrantuuripraktika raames ning uuesti sügissemestril juba üksinda.
Nüüd õpetame seda kahekesi Pelgulinna riigigümnaasiumis, kus tegemist on valikkursusega 10. klassidele. "Rahutu mõte" püüab anda võimalikult põhjaliku ülevaate klassikalisest lääne filosoofiast ning seejärel seda ka kaasaegsemate käsitlustega (näiteks feministlik filosoofia) kahtluse alla seada. Põhifookus on aga kindlasti sellel, et noored saaksid põneva ent teaduspõhise filosoofilise põhja, mille pinnalt omal käel edasi uurida.

Kuidas näete selle kursuse vajalikkust gümnasistidele?

Filosoofia õppimine annab gümnasistidele mitmeid vajalikke oskusi, mis tulevad neile kasuks olenemata sellest, mida nad gümnaasiumist edasi õppima või tegema lähevad. Filosoofiliste tekstide lugemine, probleemidele mõtlemine ning seminarivormis arutlus aitab näiteks arendada kriitilise mõtlemise, analüüsimise ning argumenteerimise oskusi. Muuhulgas aitab filosoofia teadvustada ja kriitiliselt läbi katsuda oma enda aluseeldusi ja eelarvamusi. Filosoofia arendab ka kognitiivset paindlikkust ehk oskust muuta vajadusel oma mõtlemist ning mõista, miks keegi teine mõtleb nii, nagu ta mõtleb. Seeläbi aitab filosoofia paremini toime tulla maailmas, mis on muutumas üha keerukamaks.

Milline on olnud teie kogemus selles kursuses õpetajatena?

Senine kogemus on olnud inspireeriv. On rõõm näha, et gümnasistid tunnevad filosoofia vastu huvi. Samuti on olnud õpetlik näha, millistele filosoofide väidete või seisukohtade kohta gümnasistid küsimusi küsivad. Dialoogiline õpetamismeetod aitab ka meil õpetajatena näha, mida oleme ehk ekslikult pidanud iseenesestmõistetavaks, kuid mis tegelikult nõuab läbi arutamist.

Milliseid teemasid olete käsitlenud?

Praeguseks oleme rääkinud erinevatest filosoofia definitsioonidest ning teinud kursuseotsa lahti klassikaliste metafüüsiliste ja epistemoloogiliste küsimustega. Ees ootab aga veel palju huvitavat: esteetika ning eetika ja poliitikafilosoofia, aga ka feministlik filosoofia, Aasia filosoofia ja religioonifilosoofia.

Milline on olnud senine tagasiside gümnasistidelt?

Gümnasistide tagasiside on valdavalt positiivne, tundi tullakse ikka ettevalmistunult, kuulatakse huviga ja ka muidu vaiksematel õpilastel on alati tulistesse aruteludesse midagi panustada. Üldiselt üritamegi võimalikult palju kohaneda ise just õpilaste järgi. Päris põhjapanevalt me kursusekava muidugi ümber teha ei saa, aga püüame iga kord seminarivormis jõuda nende teemade ja küsimusteni, mis gümnasiste endid kõige rohkem huvitavad. Filosoofiliste probleemide näitlikustamiseks saab alati kasutada teemasid, mis õpilasi kõnetavad ja kaasa mõtlema kutsuvad.

Igaühe tee filosoofia juurde on erinev. Mitte mingit häbi pole selles, kui alustada kõige lihtsamate teemadega näiteks mõnes humoorikas esituses või hoopis uurida ainult üht ennast huvitavat teemat, ilma et peaks teadma ka kõike muud. Oluline on olla avatud meelega ja allikakriitiline, valmis ka omaenda põhimõtteid ümber mõtlema.

 

TÜHI õppejuhi Siiri Soidro sõnul pakub kursus loodetavasti gümnasistidele palju inspiratsiooni ja suurendab huvi humanitaarteaduste vastu laiemalt. Pelgulinna riigigümnaasiumiga käivad koostöö läbirääkimised ka uute kursuste näol. "Valikkursus "Rahutu mõte" on esimene samm TÜHI ja Pelgulinna riigigümnaasiumi koostöös. Kursuse loomisesse ja õpetamisse on kaasatud TÜHI filosoofiamagistrante ja doktorante, kes saavad kursuse käigus ka üldhariduskoolis õpetamise kogemuse. Loodetavasti pakub kursus filosoofiahuvilistele gümnasistidele palju inspiratsiooni, suurendab huvi humanitaarteaduste vastu laiemalt ja innustab nii mõndagi neist jätkama oma hilisemat haridusteed TÜHI-s.

Praegu käivad edasise koostöö läbirääkimised, näiteks on Pelgulinna riigigümnaasium tundnud huvi Aasia keelte ja kultuuride kursuste ja külalisloengute vastu."