Humanitaarblogi

Värvid tekitavad kõigis maailma inimestes sarnaseid emotsioone

TÜHI lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla uurib värvide ja tunnete assotsiatsioone.

Värvid

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla on kaasautor artiklile, mis avaldati maailmakuulsas psühholoogiaajakirjas Psychological Science. Ajakiri avaldab tipptasemel teadusartikleid ja lühiaruandeid, mis hõlmavad kogu psühholoogiateaduse valdkonda. Praeguseks on ajakirjas avaldatud artikleid, mille kaasautoriks on eestlane, alla kümne.

Artikkel „Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic and Geographic Proximity“ selgitab inimeste tunnetust, emotsioonide teket ja taju seoses värvidega. Ülemaailmses uuringus osales 4598 inimest 30 riigist. Selgus, et inimesed maailma eri paikades seostavad tihtilugu samu värve samade emotsioonidega. 
Osalejatel paluti täita veebipõhine küsimustik, kus nad pidid määrama oma emotsiooni 12 värvi puhul, valida sai 20 emotsiooni vahel. Andmeid analüüsides tõdeti, et mitmete värvide ja emotsioonide assotsiatsioonid maailma eri paikades on küllaltki sarnased. Selgus, et punane on maailmas ainus värv, mis on tugevalt seotud nii positiivse tunde ehk armastuse kui ka negatiivse tunde ehk vihaga. Kõige neutraalsem värv on aga pruun, mis tekitab inimestes kõige vähem emotsioone.

Eri kultuurides ollakse harjunud nägema mõnda värvi tihedamini kui teisi. Uurimise käigus selgus huvitavaid iseärasusi: Hiinas seostatakse valget värvi hoopis tugevamalt kurbusega kui teistes riikides ja sama on Kreekas tumelillaga. Hiinas riietutakse matustel valgesse ja Kreeka õigeusu kirikus kantakse leinaperioodil tumelillat. Lisaks kultuurilistele iseärasustele ja tavadele võib rolli mängida ka kliima. Näiteks täheldati, et kollane värv kipub seostuma positiivsete ja rõõmsate emotsioonidega riikides, kus on aasta läbi päikesevalgust vähem.

Uurimisrühma eestvedaja dr Daniel Oberfeld-Twistel tõdes, et on raske öelda, mis on globaalsete sarnasuste ja erinevuste ühtne põhjus, sest tegureid on mitu: keel, kultuur, religioon, kliima, inimarengu ajalugu ja inimeste taju. Mitmed põhimõttelised küsimused värvide ja emotsioonide seostamise kohta on veel vastuseta, kuid lähtudes uuringus kasutatud masinõppe lähenemisest, mis andmebaasi kasvades end pidevalt täiendab, avastati, et erinevuste peamine põhjus on riikide geograafiline asukoht – mida kaugemal on riigid teineteisest, seda tõenäolisemad on erinevused. 

Loe artiklit