Doctoral studies

Doktoritöö esitleb uusi lähenemisi muusikafilmi kui žanri mõistmiseks

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Sedat Yildirim kaitses väitekirja, milles uuris Hollywoodi muusikafilmi žanri põhiprobleeme ja selgitas välja uue alamžanri.

MR

Yildirim toob oma lõputöös kasutusele uued lähenemised muusikafilmi mõistmiseks. "Selle tulemusel olen tuvastanud uue alamžanri, postmodernistliku muusikafilmi žanri," selgitab Yildirim. Ta rõhutab, et filmisemiootika teooriad on selle tulemuseni jõudmiseks endiselt usutavad ja kasulikud.

Postmodernistlik muusikafilmi žanr on Yildirimi lõputöös uus areng, millest keegi pole varem rääkinud. Sedat Yildirim lisab, et postmodernistlike filmiteooriate sõnastamiseks on tehtud palju uurimusi, kuid nende teooriate üle mõtiskledes vaevalt muusikale arvesse võeti. "Minu töö sisaldab väärtuslikke ja originaalseid tulemusi eelkõige selles osas, mis puudutab muusikafilmide keele nihet, liikudes modernistlikult perioodilt postmodernistlikule."

Yildirim püüdis oma väitekirjas keskenduda kaasaegsetele muusikafilmidele ja seda erinevatest vaatenurkadest, kontsentreerudes osaliselt erinevatele eluviisidele ja kultuuridele, mis aitasid moodustada alamžanri.

Muusikafilmi žanri ja selle olemuse mõistmisel on tihe seos meie kultuuride ja sotsiaalpoliitikaga. Sedat Yildirimi sõnul on oluline mõista, miks olid muusikalid populaarsed alates 1930ndatest kuni 1970ndateni ja miks hiljem tootmine järsult vähenes. "Kõik on tihedalt seotud kogu maailmas toimuvaga ning sellega, kuidas toimunu mõjutas ühiskonda ja meelelahutusäri."

Mis toimub täna muusikafilmi žanriga ei erine nii palju sellest, mis toimus minevikus. Žanr on arenenud ja muutunud ning enamik uutest muusikalidest, mida täna näeme, on postmodernistlikud.

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorandi Sedat Yildirimi väitekirja pealkiri on "Filmi muusikalise žanri dekonstrueerimine filmisemiootika ja postmodernismi kaudu" ('Deconstructing the film musical genre through film semiotics and postmodernism'). Avalik kaitsmine toimus kolmapäeval, 26. augustil. Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor ja Tartu Ülikooli juhtivteadur Mihhail Lotman. Oponendid on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Jaan Ross ning Miami Ülikooli dotsent Juan Chattah.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.