Teated

Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents

Uurimistöödest kutsutakse rääkima keeleerialade bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid.

Konverents

Emakeele Selts tähistab Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga 25. septembril 2020 Tartu Ülikoolis. Uurimistöödest kutsutakse rääkima keeleerialade bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid ning 2020. aastal lõpetanud bakalaureusi ja magistreid, oodatud on ka tänaste ja eilsete gümnaasiumiõpilaste ettekanded.

Esinemissoovist teatada hiljemalt 10. septembriks e-posti aadressil es@eki.ee või postiaadressil Emakeele Selts, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn. Ettekande pikkus on 15 minutit, millele lisandub arutelu.
Esinemissoov peab sisaldama järgmisi andmeid: esineja nimi, teema, õppeasutus, juhendaja nimi, ettekande teesid (100–150 sõna). Ettekande vastuvõtmisest konverentsi kavva teatame 15. septembriks.