Teadus

Tallinna Ülikooli esimene Euroopa Teadusnõukogu grant

Juunis 2018 saab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis alguse vanemteaduri Liisi Keeduse eest veetav 5 aastane projekt "Between the Times, Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe", mille teostumist toetab Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 1 425 000 euroga. Liisi leidis tee tagasi Eestisse Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase programmi kaudu.

Liisi Keedus

Juunis 2018 saab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis alguse vanemteaduri Liisi Keeduse eestveetav 5 aastane projekt „Between the Times, Embattled Temporalities and Political Imagination in Interwar Europe“, mille teostumist toetab Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 1 425 000 euroga. Liisi leidis tee tagasi Eestisse Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase programmi kaudu.

"Lisaks minule hakkab projekti teemaga tegelema vähemalt kolm järeldoktoranti ja kaks doktoranti. Mõningatesse tegevustesse saame kaasata ka seotud teemadel tippteadlasi, nt. kunsti- ja kirjandusteadlasi ning teadusfilosoofe," avas Liisi Keedus tulevikuplaane ja lisas, et projekti raames korraldatakse Tallinnas vähemalt 5 rahvusvahelist teadusüritust (sh konverentsi ja suveülikooli) ning jagatakse oma uurimuse tulemusi laiema publikuga (nt koostatakse teemakohaseid e-õppematerjale). Huvi korral tehakse meeleldi koostööd ja panustatakse ka muuseumide töösse.

"Progressiusk ei ole kunagi olnud süstemaatiliselt sõnastatud ideoloogia, küll aga on sel märkimisväärne poliitiline kõla tänaseski Eesti ja Euroopa Liidu identiteedidiskursustes. Teisalt on Euroopa uueks tegelikkuseks sügav kriis, mille üheks mõõtmeks on vastuolu progressivistliku "ootushorisondi" ja pettumustest vormitud "kogemusliku ruumi" vahel," selgitab Liisi projekti aluseks olevat ideed. Projekt kaardistab ja analüüsib paradigmasid, mis olid pärast I Maailmasõda vastukaaluks progressiusule. "Kuidas lammutati lineaarse ajalisuse ontoloogiline, episteemiline ja eetiline fluidum, ning millised olid selle olulisimad poliitilised ja teoreetilised järelkajad – ning pärand hilisemale mõtteajaloole?" toob Liisi välja peamised küsimused, millele järgnevate aastate jooksul vastuseid otsima hakatakse.

Lisaks kutsub Liisi Keedus üles õpetajaid ja muuseumikuraatoreid üles endast märku andma, kui on huvi teadusmeeskonda oma tegevustesse kaasata.

ERC grandid on ühed Euroopa mainekaimad, mille on seni Eesti teadlastest pälvinud viis: etnobotaanik Renata Sõukand, taimefüsioloog Ülo Niinemets, õigusteadlane Lauri Mälksoo, biomeditsiini alal Tambet Teesalu ja bioloog Mart Loog.

Lisainfo:

Liisi Keedus