Dr Kinga Polynczuk-Aleniuse loeng sarjas „Tõlgitud mälu”

19. oktoobril annab Tallinna Ülikoolis loengu Helsingi Kolleegiumi järeldoktorant dr Kinga Polynczuk-Alenius.

Białystok

Doktor Kinga Polynczuk-Aleniuse loeng Palimpsestic Memoryscape: Heterotopias, 'Multiculturalism', and Racism in the Polish Cityscape toimub 19. oktoobril kell 16 Zoomi vahendusel. 

Palun registreeri loengule siin.

NB! Kinga Polynczuk-Alenius annab teise loengu (Spatiotemporalities in racist domopolitical discourse of right-wing media in Poland and Czechia) neljapäeval, 21. oktoobril. Selle loengu kohta leiab infot siin.

 

19. oktoobri loengu tutvustus

In this talk, I will present an article that has recently been accepted for publication in the History & Memory journal. The article examines the palimpsestic memoryscape of Białystok, the largest city in northeast Poland, to illuminate the ongoing struggle in contemporary Poland between two memory regimes: the declarative “multiculturalism” and the submerged racism. It employs the concept of “heterotopia” as a theoretical device and walking as a method to study the Jewish Heritage Trail (JHT) as an attempt to recover the memory of bygone multiethnicity and, in doing so, to mint a new “multicultural” brand for the city. By analyzing the post-Jewish spaces located on the JHT—all of which have been appropriated, erased, and/or marginalized—the article shows that this new “multicultural” memory regime is shot through with racism, because it reproduces the inequalities and segregation that structured inter-ethnic relationships in the past.

Kinga Polynczuk-Alenius on Helsingi Kolleegiumi järeldoktorant meedia ja kommunikatsiooni alal. Ta on varasemalt uurinud eetilise kaubanduse kommunikatsiooni. Tema käimasolev uurimisprojekt tegeleb rassisimi ja natsionalismiga Poolas. Ta on avaldanud artikleid sellistes erinevaid teadusvaldkondi esindavates ajakirjades nagu Nations and Nationalism, Globalizations, International Journal of Cultural Studies, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, Media and Communication.

Loengusari on osa projektist „Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil” (grandi hoidja Eneken Laanes, grandileping nr 853385, 2020–2024), mida rahastab Euroopa Teadusnõukogu Euroopa Liidu Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmi raames.

Kogu semestri programmi vaata siit.