Haridusblogi

Digipedagoogika rakendamine – kellele ja miks?

Juba teist aastat pakub Tallinna Ülikool (TLÜ) mikrokraadi õppekavasid, mis ühendavad endas tasemeõppe põhjalikkuse ja täiendusõppe paindlikkuse. Lühemad, eelkõige üks-kaks semestrit kestvad kursused annavad võimaluse saavutada pädevuse kitsamas valdkonnas. Üheks uueks hariduse valdkonna mikrokraadiks on digipedagoogika rakendamine. Uurisime TLÜ haridustehnoloogia lektor Kaire Kollomilt digipedagoogika mikrokraadi kohta lähemalt.

Pilt

Mis on digipädevus ja digipedagoogika?

Digipädevuse definitsioone on erinevaid, kuid mulle on kõige südamelähedasem Euroopa Parlamendi juba 2006. aastal sõnastatu, et digipädevus tähendab “suutlikkust rakendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat enesekindlalt, kriitiliselt ja loominguliselt oma tööga, töövalmidusega, õppimisega, meelelahutusega ja ühiskonda kaasatusega seonduvate eesmärkide täitmiseks“. Sellel definitsioonil põhineb ka digipädevuse avamine üldpädevusena põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades. Loodan, et ühel ilusal päeval saab digipädevus üldpädevusena ka alushariduse riikliku õppekava osaks.

Miks on digipädevus ja digipedagoogika olulised? 

Need on vajalikud tänases tehnoloogiarikkas keskkonnas toimetulemiseks. Kui lugeda eelpoololevat digipädevuse definitsiooni, siis on selge, et see on vajalik igale inimesele sõltuvalt vanusest ja ametist ning seda enam õpetajatele ja lapsevanematele, et olla lapse/õppija jaoks asjakohaselt ja teadlikult suunajana olemas.

Kuidas tekkis idee digipedagoogika mikrokraadi pakkuda?

Ained olid tasemeõppekavades juba olemas ning nähes õpetajate ja lapsevanemate vajadust ennast digimaailmas arendada, siis saigi pakutud välja võimalus huvilistel liituda ja koos üliõpilastega õppida. Lisaks kõneles minus taseme- ja täiendusõppe kontekstis kogemus lasteaiaõpetajatega ning igapäevane kogemus laste ja lapsevanematega. Lastel on väga varakult juurdepääs digitehnoloogiale, kuid sageli jäetakse nad seadmetega üksi ning levinud on arusaam, et digitehnoloogia tähendab passiivset ekraani vaatamist ja mängimist.

Kellele see mikrokraad eelkõige suunatud on?

Avastajatele mõeldud mikrokraad “Digipedagoogika rakendamine” (kevad- ja sügissemester 2023) on mõeldud lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele (lapse vanus ei ole siinkohal oluline). Oluline on, et oleks huvi ja tahtmine digimaailma avastada ning valmisolek aktiivselt tegutseda (uurida, katsetada, mängida jne).

Edasijõudnutele mõeldud mikrokraadis “Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses” (sügissemester 2023) ei ole haridusvaldkond ega -tase oluline – oodatud on õpetajad (alusharidusest täiskasvanukoolitajateni) ja erineva taseme juhid (lasteaiad, koolid, KOV). Hetkel osalevad ainetes näiteks lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, aineõpetajad, noorsootöötajad ning haridusasutuste juhid.

Miks peaks potentsiaalne huviline digipedagoogika mikrokraadi omandama?

Eelkõige eneseharimise eesmärgil. Usun, et sellel, kes praegu minu juttu loeb, on mingil põhjusel digimaailma vastu huvi. See ongi hea võimalus tulla ja saada süvateadmised, milliseid võimalusi digitehnoloogia pakub, millised ohud ja väljakutsed kaasnevad ning kuidas toetada last, õppijat, kolleegi ja iseennast. Elukestev õpe, enesearengu subjektiks olemine ning vastutus tänase lapse/noore, aga tulevase täiskasvanu arengu toetamise eest on minu jaoks olulised märksõnad, mis ei tohiks lubada loorberitele puhkama jääda. Õpetajatele annab mikrokraadi läbimine võimaluse oma taset tõsta.

Mis võiks olla kõige suurem väärtus, mida osaleja sellest saab?

  • Saad vaadata iseendasse ja analüüsida, milline on sinu digipädevus ja selle arengukohad;
  • saad inspireerivas seltskonnas avastada digitehnoloogia võimalusi ja väljakutseid lapse/õppija arengu toetamise kontekstis;
  • saad mängida, avastada, uurida, luua ning see on põnev, lõbus ja muidugi hariv.

Kes on selle mikrokraadi koolitajad?

Avastajate mikrokraadis koolitame eelkõige koos Elyna Heinmäega. Elyna on praktiseerinud ja uurinud digitehnoloogia rakendamist lapsevanemana, õpetajana, õppejõuna ja haridustehnoloogina. Mina olen oma teadmised ja oskused saanud emana, olles lasteaias õpetaja ja õppealajuhataja, teinud praktilist koostööd erinevate haridusasutustega ning keskendunud digivaldkonnale nii õppejõuna kui uurijana.

Edasijõudnute mikrokraadis lisandub Kairit Tammets. Kairiti kogemused põhinevad lapsevanema, õppejõu ning rohketest haridusasutustega koostöös läbiviidud projektide kogemustest. 

Aga ainetes on ka üllatuskülalisi (head kolleegid-õppejõud, praktikud, ettevõtjad jne). Digivaldkond on meie jaoks väga oluline nii õpetamise objektina kui ka uurimisvaldkonnana ning kõigest sellest saate kindlasti ka meiega kohtumistel teada. 

Kust saab lisainfot?

Digipedagogika mikrokraad   

Kõik TLÜ mikrokraadid