Haridusblogi

"Naised teaduses" fookuses: HTI nooremteadur Janika Leoste

Toome 11. veebruari "Naised teaduses" päeva raames fookusesse meie teadlasi. Millega tegeleb HTI nooremteadur ning ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste?

Janika Leoste

Haridusteaduste instituudi nooremteaduril ning ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialistil Janika Leostel on fookuses doktoritöö teemal “Sustainability of technological innovations in education” ehk „Haridusele suunatud tehnoloogiliste innovatsioonide jätkusuutlikkus“. Õpetajate ja õpilaste aeg on väärtuslik ressurss, mida ei tohiks kergekäeliselt kulutada õhinapõhistele katsetustele, kui ei ole hoolikalt läbi mõeldud kogu uuenduse õpipraktikasse jõudmise teekond algusest lõpuni.

Põnevatest projektidest on praegu käimas veel „Minu tulevikukolleeg robot“, kus koos rahvusvaheliste ja TLÜ kolleegide, ettevõtete ning ELU üliõpilastega mõtestatakse lahti, kuidas tutvustada tarku robotsüsteeme läbi praktiliste töötubade ning täiendkoolituste inimestele, kes tegutsevad humanitaaria valdkonnas. Samuti algas kolmeaastane Erasmus+ projekt STEAM UPGRADE, kus viie riigi teadlastega tõstetakse õpetaja-üliõpilaste digipädevusi samuti läbi käed külge tegevusi juhendavate interaktiivsete digitaalsete materjalide ja virtuaalse labori abil.  Distants- ja põimõppele õppijaid kaasava mudeli arendamine, mida luuakse kolme kõrgkooli ja üliõpilastega koostöös, on loodetavasti käsiraamatuna ette näidata juba suve alguseks. 
 
Mis Teid teadlasena rõõmustab?
Teadlasena rõõmustab mind see, et ettevõtete ja ülikooli vaheline kahesuunaline teadmussiire on peagi tavanormiks saamas. Ühiselt tegutsedes suudame oma ühiskonnale kõige rohkem kasu tuua. Uute projektide puhul rahvusvahelisete koostööpartnerite ja ekspertide kaasamine, kui täidame ka Eesti-siseseid tellimusi, on samuti enesestmõistetavaks saamas.
 
Millised on murekohad teaduses?
Teadlasena kurvastab mind kahtlemata aktiivselt tegutsevate kolleegide ülekoormus, mida rahaga kompenseerida ei saa. See on teadlaste järelkasvu küsimus. Mida teha, et rohkem üliõpilasi sooviks teadusesse tulla ja jääda. Siin on jällegi raha ja konkurentsivõimelise palga teema omal kohal.
 
Kuhu teadus liigub?
Teadus liigub sinna, kuhu ühiskond läbi teadlastele antavate nn tellimuste, mida uurida ja läbi teadlaste enda uurimishuvide suundub. Kas läbi tööstuse-ülikooli tihedama koostöö teadus kommertsialiseerub või muutub ettevõtete arendustöö rohkem teaduspõhisemaks ja seeläbi kasumlikumaks, seda näeme juba lähiaastatel.

Päeva "Naised teaduses" tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel 2015. aastal ja selle eesmärk on esile tuua naiste ja tüdrukute oluline roll teaduse arengus. Eestis tähistatakse seda päeva esmakordselt.